Finansråd

Sognepresten har utnevnt til medlemmer av Finansrådet i St.Paul menighet:

Jacob Kooter Laading

Cecilie Binh Duong

Statutter for finansråd finnes her