Finansråd

Sognepresten har utnevnt til medlemmer av Finansrådet i St.Paul menighet:

Anne-Britt Lund

Cecilie Binh Duong

Statutter for finansråd finnes her