Maria, alle hjerters dronning – Mary, queen of all hearts.

Kontaktpersoner:

Åndelig veileder for gruppen: Dom Gregor Orkisz, mobil 47699414

Koordinator:

Reidun Jofrid Kleppestrand, mobil 408 85 489, epost: Reidun.Jofrid.Kleppestrand@katolsk.no

Gruppen er tilsluttet den verdensvide Montfort – familien, som en «forlenget arm» av Montfort-misjonærene (The Company of Mary). Gruppen samler troende som ønsker å være vitner om Evangeliets sannhet og som vil leve ut dåpsforpliktelsene ved hjelp av total konsekrasjon til Jesus Kristus gjennom Maria. Til dette forplikter de seg selv til å praktisere en sann hengivenhet til den velsignede jomfru Maria, slik den Hellige Louis-Marie de Montfort har undervist om, og som de velger som sin åndelige leder.

Dom Gregor og Jofrid har laget en serie om Maria for EWTN Norge;

Program 1: https://www.ewtn.no/samtale-om-maria-episode-1-frelsehistorien