Maria, alle hjerters dronning – Mary, queen of all hearts.

Kontaktpersoner:

Åndelig veileder for gruppen: Dom Gregor Orkisz, mobil 47699414

Koordinator:

Reidun Jofrid Kleppestrand, mobil 408 85 489, epost: Reidun.Jofrid.Kleppestrand@katolsk.no

Gruppens formål og tilhørighet:

Gruppen er tilsluttet den verdensvide Montfort – familien, som en «forlenget arm» av Montfort-misjonærene (The Company of Mary). Gruppen samler troende som ønsker å være vitner om Evangeliets sannhet og som vil leve ut dåpsforpliktelsene ved hjelp av total konsekrasjon til Jesus Kristus gjennom Maria. Til dette forplikter de seg selv til å praktisere en sann hengivenhet til den hellige Jomfru Maria, slik den Hellige Louis-Marie de Montfort har undervist om, og som de velger som sin åndelige leder.

Dom Gregor og Jofrid har laget en serie om Maria for EWTN Norge

Hva er konsekrasjonen til Jesus gjennom Maria?

Konsekrasjonen er en perfekt fornyelse av dåpsløftene. Den innebærer at du aktivt sier ja til å tilhøre Jesus Kristus fullt og helt, og at du gir ditt liv totalt til den treenige Gud gjennom Jomfru Marias hender. Konsekrasjonen er en gave der vi tar imot Jomfru Maria som vår Mor og Dronning, og vi står helt og fullt under Hennes beskyttelse. Vi gir hele vårt liv til henne, og hun bringer oss til Jesus Kristus. Montfort beskriver konsekrasjonen som et “slaveri” der vi av kjærlighet og fri vilje gir oss selv slik at vi fullt og helt kan tilhøre Jesus Kristus gjennom Jomfru Maria. Konsekrasjon etter Montforts metode krever nøye forberedelser gjennom 33 dager.

Praktisk informasjon om konsekrasjonsforberedelser:

Dersom du tilhører St Paul menighet og ønsker å forberede deg til å gjøre konsekrasjon etter Montforts metode, ta kontakt med Dom Gregor eller Reidun Jofrid for mer informasjon om de nødvendige forberedelsene med oppfølging underveis, og for å avtale videre egnet tidspunkt for å avlegge konsekrasjonsløftet til den treenige Gud gjennom Jomfru Maria, med prest til stede som tar imot løftet, velsigner og ber for deg. Skriftemål rett før konsekrasjonen hører også med. Dersom du tilhører en annen menighet, ta kontakt med en prest i din menighet.

Ressurser for dem som vil forberede seg til konsekrasjon