Tekster til forberedelse til konsekrasjon etter Montforts metode

Her er lydfiler med tekstene som er anbefalt brukt hver dag i de 33 dagene med forberedelse før konsekrasjonen.

Innledende periode

Bønner for hver dag, dag 1-12
Kom Hellig Ånd- Veni Creator

Ave Maris Stella

Angelus

Bønn til erkeengelen Mikael

Dag 1

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 2

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 3

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 4

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 5

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 6

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 7

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 8

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 9

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 10

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 11

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 12

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Første uke; Kunnskap om seg selv

Bønner for hver dag, uke 1
Litani til Den Hellige Ånd

Ave Maris Stella

Litani til den hellige jomfru Maria – det lauretanske litani

Memorare

Dag 13

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 14

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 15

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 16

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 17

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 18

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 19

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Andre uke; Kunnskap om den velsignede jomfru Maria

Bønner for hver dag, uke 2

Litani til Den Hellige Ånd

Ave Maris Stella

Litani til den hellige jomfru Maria – det lauretanske litani

Montforts bønn til Maria

Magnificat

Dag 20

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Dag 21

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Dag 22

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Dag 23

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Dag 24

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Dag 25

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Dag 26

Bibeltekst

Sann hengivenhet

Tredje uke; Kunnskap om Jesus Kristus

Bønner for hver dag, uke 3

Litani til Den Hellige Ånd

Ave Maris Stella

Litani til Jesu hellige navn

Litani til Jesu hellige hjerte

Montforts bønn til Jesus

O Jesus som bor i Maria

Dag 27

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 28

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 29

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 30

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 31

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 32

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Dag 33

Bibeltekst

Kristi Etterfølgelse

Sann hengivenhet

Konsekrasjonen

På konsekrasjonsdagen

Konsekrasjonsbønnen

Daglig konsekrasjonsbønn 1

Daglig konsekrasjonsbønn 2

Om fornyelse av konsekrasjonen