Den Gode Hyrde Katekese-kurs for voksne

  • Vi starter nytt kurs for voksne i nivå 1. Det vil gå tirsdagskvelder kl 19.30-21.30 2019/2020 (med unntak av de gangene det er katolsk forum), på personalrommet på St Paul skole.
  • Oppstart 10.sept.
  • Kurset koster 500 kr/semester. Kurset er gratis for kateketer.
  • Mer informasjon om Den Gode Hyrde – Katekese, kan du finne her: https://dengodehyrde.katolsk.no/
  • For mer informasjon om kurset og påmelding, kontakt: Reidun Jofrid Kleppestrand, katekese.bergen@katolsk.no, tlf. 55 21 59 56/408 85 489