Ekteskapskurs

de toAlle som ønsker å gifte seg katolsk må gå gjennom et forberedende kurs.

Det er viktig at alle som ønsker å gifte seg, melder fra så tidlig som mulig til menighetskontoret og prestene, senest fire måneder før vielsen skal finne sted. Det gjelder enten dere skal gifte dere i Norge eller i utlandet.

St Paul menighet tilbyr ekteskapsforberedende kurs på norsk to ganger hvert år, om høsten og i fastetiden. Kurset går over fem mandager fra kl. 18.30 til 21.00.

Våren 2021 er kurset utsatt til etter Påske. Planlagt start er mandag 12. april og avslutning til mandag 10. mai 2021. Det kan endres – følg med på websiden og kunngjøringene.

Kurset koster 500,- per par og dekker kursmaterialet. Beløpet kan betales/overføres via nettbank til menighetens konto: 3624.07.60031 (skriv «Ekteskapskurs» og deres navn), eller kan betales kontant.

Påmelding til menighetskontoret Tlf. 55 21 59 50 eller til en av prestene:

for norsk til sognepresten Alois Brodersen; Tlf. kontor 55 21 59 60, mobiltlf. 48 27 72 82. Alois.Brodersen@katolsk.no

for polsk til p. Janusz Batko Tlf. kontor 55244113 Mobiltlf.: 99098456 Janusz.Batko@katolsk.no

for engelsk til p. Jeyanthan Pachechek OMI

 epost Jeyanthan.Pachchek@katolsk.no tlf 463 21 641 (mobil)

les mer