Eritreisk gruppe

Leder: Miriam Araya
e-post: ericatbergen@gmail.com,
tlf. 90095441

Nestleder: Habtom Yosief, epost: hafatu91@gmail.com

tlf. 91255827

ERITREISK KOR
Leder for koret:  Samrawit Simon tlfnr. 97372248 samrawitsimon@gmail.com

Den eritreiske gruppen ble etablert i 2009. I 2014 var det 81 katolikker fra Eritrea i vår menighet. Antallet øker – mange eritreiske flyktninger kommer til Norge og per 1.oktober 2018 er det 160 født i Eritrea og 24 fra Etiopia som er registrert..

Til tross for at kristendommen kom til Eritrea allerede på 300-tallet, utgjør katolikkene i dag en liten minoritet.

 Hver første søndag i måneden samles Eritreisk gruppe for å lese evangeliet og oversette det som ble lest i kirken på norsk. Man ber også rosenkransen. Møtene er også av sosial karakter. Gruppen ser det som viktig å holde seg oppdatert om viktige saker i menigheten.

Hver fredag kveld er det dessuten samling for de unge med bibelstudium og lovsangsøvelser.

I fjor kom en tilreisende prest fra Oslo for å feire messe på eritreisk, men det har vært uregelmessig. Man håper nå å få det til på Florida kapell en gang i måneden. Tidligere kom det av og til en prest fra utlandet.

For første gang organiseres nå en eritreisk fasteretrett. Det planlegges dessuten katekese for barn på eritreisk.