Ungdomsarbeid

Bergens Unge Katolikker (BUK)

BUK er for unge katolikker i Bergen som går på ungdomsskole og videregående. Gruppen har sitt eget styre. Leder er Esbjørn Solberg mail: 3sbjorn.solberg@gmail.com

Katekeseleder og ungdomsarbeider Reidun Jofrid Kleppestrand, reidun,jofrid.kleppestrand@katolsk.no er gruppens voksenleder.

Målet er å inspirere ungdommer til å være en del av kirkensmiljø, bidra selv og få utvikle sin tro. Vi har samlinger noen torsdag ettermiddager  i krypten i  tilknytning til kveldsmessen og noen ganger samlinger i forbindelse med høymessen på søndag.  Alle er velkommen. 

Torsdag 31. januar: Spillkveld og vafler i Krypten kl 17. Vi går på kveldsmessen sammen kl 19.

Søndag 10. februar: Vi møtes til høymessen kl 11 og drar på skøyter i Bergenshallen like etterpå.

Vi har også egen facebook side hvor vi legger ut all informasjon om arrangementer. Sjekk: https://www.facebook.com/groups/302691506437421/ I tillegg vil det komme ut på menighetens nettside og i kunngjøringer/oppslag i kirken.

Annet ungdomsarbeid

Menigheten arrangerer vinterleir for ungdom fra 14-19 år på St Olav-senteret på Voss i begynnelsen av skolenes vinterferie: Mandag 25.febr – Onsdag 27.febr.

Ungdomslaget i St Svithun menighet arrangerer Distriktstreff Vest 1-3 mars i Stavanger. Ungdommer fra Haugesund og Bergen ønskes velkommen til å være med ungdommene fra Stavanger. Påmelding:

Distriktstreff vest – Påmelding