Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang

Marias Minde, Nylandsveien 31, 5039 Bergen,  55 55 99 60
Priorinne: Sr. Madeleine Nguyen Thi Minh Hoa (fra 1. mars 2013)

 

Nye søstre etablerer seg på Marias Minde

24. mars 2011 etablerte “Søstrene av Det Hellige Kors av Nha Trang” seg på Marias Minde, der de skal disponere andre etasje. De ni St. Franciskus Xaveriussøstrene skal fortsatt bo på Marias Minde. Marias Minde ligger i Ytre Sandviken i Bergen.

Misjonskongregasjon

Søstrene av Det Hellige Kors er en misjonskongregasjon, og vi siterer omtalen av dem fra katolsk.no: “Søstrenes liv er å fortsette Herren Jesu Kristi lidelses liv. De ber for hedningene at de må oppdage Herrens lys og komme til troen. De ber for synderne, at de omvender seg ved bønn, ved faste og lidelse, de lever i fromhet, helliggjør sitt liv og skal være forbilder for andre.”

Om søstrene av Det Hellige Kors i Norge