Polsk gruppe

Kontaktpersoner:

Pater Janusz Batko   Tel. 99098456

Epost: janusz.batko@katolsk.no eller januszbatko@poczta.fm

Justyna Sawicka – kirkekaffe Tel. 46592160   E-post : sawstol@poczta.onet.pl

Nettside for polske katolikker i Bergen (på polsk)

Polakkene har hatt sin base i St. Paul i mange år. Noen kom etter annen verdenskrig, noen som profesjonelle arbeidere (leger, musikere), andre var flyktninger etter at bevegelsen Solidaritet ble knust i 1982.

I begynnelsen av 1990-årene var det bare 130 registrerte polakker, mens det i dag er ca. 7000. Antallet eksploderte med arbeidsinnvandring etter at Polen ble medlem i EU i 2004. Per 1.oktober 2018 var det 7890 katolikker født i Polen registret i St. Paul menighet.  Ca 1000 er på messe hver søndag, 100 personer kl. 12.00 på Marias Minde, 600 personer klokken 15.00 og 300 personer, kl. 19.30 første fredag i måneden er det messe på polsk i St.Paul kirke, tilbedelse og anledning til skriftemål.

Det finner sted retretter minst to ganger i året: i advent og i fastetiden med en prest fra Polen og toårig førstekommunions- og konfirmantkatekese på polsk – for de som ikke kan norsk enda. Effatha gruppen møtes hver tirsdag og 1. fredag i måneden, etter messe kl.19.00 i Krypten til bibelstudier, vitnesbyrd og sosiale aktiviteter. Den polske gruppen har eget ministrantlag og kor. Det er kirkekaffe hver søndag etter messen kl. 15.00, hvor ca. 50 – 100 personer møtes.

Ekteskapskurs finner sted en gang i året, syv møter i fastetiden.

Polakkene feirer:

23/04 den hellige Wojciech (Adalbert)
3/05 Grunnlovsdag og Maria Polsk Dronning fest
08/05 den hellige Stanislaus
15/08 Marias Opptakelse i Himmelen
22/10 den hellige Johannes Paul II
11/11- Nasjonaldag

Og i tillegg – en liten tradisjon i St.Paul menighet:
St. Andreas fest – siste lørdag i november.
Nyttårsaften – 31. desember («Sylvester»)
Fastelavensfest («Karneval») – fastelavenshelgen.