Konfirmasjon

Fermingens sakrament (konfirmasjon)

Konfirmasjonen (Fermingens sakrament) meddeles normalt her i landet av biskopen til ungdom i 15 års alderen, dvs. 9. klasse. Ved konfirmasjonen bekrefter Gud hva han gav i dåpen, og fornyer sitt kall til konfirmanten, som nå selv kan svare “ja” til Gud og til å være aktiv i kirken. I vår menighet meddeler biskopen fermingens sakrament.

Fermingens sakrament meddeles også i seremonien når en voksen tas opp i Den katolske kirke.

Se her for informasjon om konfirmantundervisning.