Messer i Sogn og Fjordane

Endringer

NB! ALLE MESSER  OG KATEKESE ER AVLYST INNTIL VIDERE! 

Kjære troende!

Det er oppstått en situasjon som er vanskelig å takle i forbindelse med covid 19-viruset – det såkalte coronaviruset. Onsdag den 11. slo Verdens helseorganisasjon (WHO) fast at det nå dreier seg om en pandemi, og i Norge har det vært en meget rask økning av mennesker som har blitt smittet. For mennesker som sliter med andre sykdommer i tillegg og for mange eldre, kan dette virus være meget farlig. Fra helsemyndighetene er vi oppfordret til dugnad, slik at færrest mulig blir smittet.

For oss som katolikker er det å begrense eller hindre korona-smitte å utvise nestekjærlighet i praksis (se uttalelse fra biskopen på katolsk.no). Derfor har biskopen opphevet den allmenne messeplikten for de troende inntil videre.

Biskopen har innført følgende påbud som gjelder alle menigheter i Oslo katolskebispedømme:

Alle messer i OKB avslyses fra og med i dag, torsdag den 12. mars; det gjelder både søndagsmesser og hverdagsmesser og gjelder til nærmere beskjed blir kunngjort.

Alle korsveisandakter, tilbedelser, rosenkransandakter innstilles i samme tidsrom som nevnt ovenfor.

De troende oppfordres til å markere søndagen hjemme gjennom lesning av dagens tekster, bønn og åndelig kommunion.

All katekese innstilles umiddelbart, uansett antall deltagere. 

All annen kirkelig aktivitet utenom messene innstilles: ingen korøvelser, foredrag, retretter eller lignende skal gjennomføres.

Alle utenlandsreiser for ansatte og prester i OKB innstilles.

Kirkene vil være åpne i messetidene slik at de troende kan komme inn for å be. Det vil også da være mulighet for å få kontakt med en prest.

Dersom en ønsker skriftemål eller sykesalving og bor i Sogn og Fjordane,  kontakt: P Zygmunt Majcher: 40036342  

Sognepresten

Alois Brodersen Can.reg

 

MESSEPLAN FOR SOGN OG FJORDANE 2020

FAST MESSEPLAN:

FØRDE:

Messe hverdager i kapellet i Hafstadvegen 29 kl. 19.00

Bedehuset (Prestebøen 1) hver søndag kl. 11.00

Prestegården andre søndag i måneden kl. 11.00  P. Jeyanthan norsk/engelsk messe 

Prestegården tredje søndag i måneden kl. 12.00 P Cruf engelsk messe

P Cruf har ingen messe i juni

Fjerde fredag i måneden: Katekese med Mor Teresasøstrene i august, september, oktober, november kl. 17.00.

EID:

Fjerde lørdag i mnd. kl. 18.00 p Zygmunt

Katekese med Mor Teresasøstrene i august, september, oktober, november kl. 16.00

Lørdag før andre søndag i mnd. kl. 17.00 p Jeyanthan

FLORØ:

Andre søndag kl. 15.00 p Jeyanthan

Tredje lørdag kl. 17.00 p Zygmunt

LOEN:

Første og tredje søndag i mnd. Kl. 17.00

SOGNDAL:

Lørdag før andre søndag i mnd. kl. 12.00 p Jeyanthan

Lørdag før tredje søndag i mnd. kl. 14.00 p Cruf

P Cruf har ingen messer i juni 

VIK:

Fjerde søndag i mnd. kl. 17.00 p Zygmunt

ÅRDAL:

Andre søndag i mnd. kl. 17.00 p Zygmunt

 

OBS Endringer kan skje! Sjekk hjemmesiden. 

på polsk: https://katolicysognfjordane.parafialnastrona.pl

P Zygmunt Majcher: 40036342

Anne Samuelsen: anne.samuelsen@katolsk.no