Messer i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane – 2021

NB! Endringer i Vik: Messen søndag 26.sept. kl.17.00 er flyttet til Kyrkjestova

Rejestracja: https://forms.gle/bKkFosx4xTANp1Cw8 

OPPSTART AV MESSER ANDRE MESSESTEDER I DISTRIKTET:

Eid 4. lørdag i måneden kl. 18.00 p Zygmunt: 28.8.

Eid 2. lørdag i måneden kl. 17.00 p Jeyanhtan 7.8.

Florø 2. søndag kl. 15.00 p Jeyanthan: 8.8.

Florø 3. lørdag kl. 17.00 p Zygmunt: 21.8.

Loen 1. og 3. søndag i måneden kl. 17.00 5.9.

Sogndal: lørdag  før 2 søndag i måneden kl. 12.00 p Jeyantan:7.8.

Sogndal: lørdag før 3 søndag i måneden kl. 14.00 P Cruf 18.9 .

Vik 4. søndag i måneden kl. 17.00 p Zygmunt: 26.9.

Årdal 2. søndag i måneden kl. 17.00 p Zygmunt: 12.9.

 

ALLE SOM DELTAR I MESSENE:

  1. Syke personer skal ikke delta i messene.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold (Antibac når du går inn i kirken)
  3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  4. God avstand mellom alle som deltar (minst 1 meter)
  5. Alle bruke munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand.
  6. Tilstrekkelig bemanning til stede.  (Det må være kirkevakter i alle messene)
  7. Begrense antallet sosiale kontakter.

NB: Alle som kommer til messer må melde seg på elektronisk på forhånd.

Registrering på link  her: https://forms.gle/bKkFosx4xTANp1Cw8

Antall til stede i messen: De forskjellige kirkene har plass til forskjellig antall etter 1 metersregelen. Det er egen påmelding med forskjellig antall i de forskjellige kirkene. Dette passer prestene på.

Messene: Før messen må alle deltakere gjøres kjent med gjeldende regler for smittevern under gudstjenesten. Informeres muntlig fra høyttaler eller skriftlig med eget ark.

Det må være to kirkevakter i hver messe som viser hvor folk de kan sitte. Kohorter og familier kan sitte sammen.

 

ORDINÆR MESSEPLAN FOR SOGN OG FJORDANE 

FØRDE:

Messe hverdager i kapellet i Hafstadvegen 29 kl. 19.00

Bedehuset (Prestebøen 1) hver søndag kl. 09.00 og kl. 11.00

Prestegården andre søndag i måneden kl. 11.00  P. Jeyanthan norsk/engelsk messe 

Prestegården tredje søndag i måneden kl. 12.00 P Cruf engelsk messe

EID:

Fjerde lørdag i mnd. kl. 18.00 p Zygmunt

Lørdag før andre søndag i mnd. kl. 17.00 p Jeyanthan

FLORØ:

Andre søndag kl. 15.00 p Jeyanthan

Tredje lørdag kl. 17.00 p Zygmunt

LOEN:

Første og tredje søndag i mnd. Kl. 17.00

SOGNDAL:

Lørdag før andre søndag i mnd. kl. 12.00 p Jeyanthan

Lørdag før tredje søndag i mnd. kl. 14.00 p Cruf

VIK:

Fjerde søndag i mnd. kl. 17.00 p Zygmunt

ÅRDAL:

Andre søndag i mnd. kl. 17.00 p Zygmunt

 

OBS Endringer kan skje! Sjekk hjemmesiden. 

på polsk: https://katolicysognfjordane.parafialnastrona.pl

P Zygmunt Majcher: 40036342

Anne Samuelsen: anne.samuelsen@katolsk.no