Messer i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane – 2021

PLANER OG ENDRINGER FOR MAI MÅNED:

FØRDE 2. mai: På grunn av 1. kommunionsmesser i Loen kl. 09.00 og 11.00 må messene i Førde kl. 9.00 og 11.00 avlyses. Det blir i stedet messer i Prestegården kl.1530, 1700 og 1830.

P JEYANTHAN: 8. og 9. mai: P Jeyanthan planlegger å reise til Sogn og Fjordane andre helg i mai. Det blir da messe i Eid 8. mai kl. 17.00, Prestegården i Førde 9. mai kl. 11, og Florø kl. 15.00.

FØRDE: 9. mai kl. 09.00 konformasjonsmesse.

ÅRDAL: 9. mai blir det messe kl. 17.00 NB: det er i kyrkjelydshuset på Årdalstangen

FØRDE: 16 mai kl. 11.00 blir det 1.kommunionsmsesse i Førde.

VIK 23. mai kl. 17.00 blir det 1.kommunionsmsesse.

 

GENERELLE REGLER FOR ALLE SOM DELTAR I MESSENE:

  1. Syke personer skal ikke delta i messene.
  2. Gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold (Antibac når du går inn i kirken)
  3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr
  4. God avstand mellom alle som deltar (minst 1 meter)
  5. Alle bruke munnbind når man ikke kan holde 1 meters avstand.
  6. Tilstrekkelig bemanning til stede.  (Det må være kirkevakter i alle messene)
  7. Begrense antallet sosiale kontakter.

NB: Alle som kommer til messer må melde seg på elektronisk på forhånd.

Registrering på link  her: https://forms.gle/bKkFosx4xTANp1Cw8

Antall til stede i messen: De forskjellige kirkene har plass til forskjellig antall etter 1 metersregelen. Det er egen påmelding med forskjellig antall i de forskjellige kirkene. Dette passer prestene på.

Messene: Før messen må alle deltakere gjøres kjent med gjeldende regler for smittevern under gudstjenesten. Informeres muntlig fra høyttaler eller skriftlig med eget ark.

Det må være to kirkevakter i hver messe som viser hvor folk de kan sitte. Kohorter og familier kan sitte sammen.

 

MESSEPLAN FOR SOGN OG FJORDANE 

FØRDE:

Messe hverdager i kapellet i Hafstadvegen 29 kl. 19.00

Bedehuset (Prestebøen 1) hver søndag kl. 09.00 og kl. 11.00

Prestegården andre søndag i måneden kl. 11.00  P. Jeyanthan norsk/engelsk messe 

Prestegården tredje søndag i måneden kl. 12.00 P Cruf engelsk messe

EID:

Fjerde lørdag i mnd. kl. 18.00 p Zygmunt

Lørdag før andre søndag i mnd. kl. 17.00 p Jeyanthan

FLORØ:

Andre søndag kl. 15.00 p Jeyanthan

Tredje lørdag kl. 17.00 p Zygmunt

LOEN:

Første og tredje søndag i mnd. Kl. 17.00

SOGNDAL:

Lørdag før andre søndag i mnd. kl. 12.00 p Jeyanthan

Lørdag før tredje søndag i mnd. kl. 14.00 p Cruf

VIK:

Fjerde søndag i mnd. kl. 17.00 p Zygmunt

ÅRDAL:

Andre søndag i mnd. kl. 17.00 p Zygmunt

 

OBS Endringer kan skje! Sjekk hjemmesiden. 

på polsk: https://katolicysognfjordane.parafialnastrona.pl

P Zygmunt Majcher: 40036342

Anne Samuelsen: anne.samuelsen@katolsk.no