Sekularkarmelittene

Sekularkarmelittene i Skandinavia har Karmel i Norraby som sitt åndelige hjem, og reiser dit til individuelle retretter. Retretter der alle deltar holdes en gang for året i Norge.

Karmels Sekularorden i Norge ble formelt opprettet den 28.mai 2011 under navnet Profeten Elias fraternitet.

Preses for den norske fraternitet: Birgith Kalve

E-post birgithkalve@hotmail.com Telefon  926 10 471