Sekularkarmelittene

Sekularkarmelittene i Skandinavia har Karmel i Norraby som sitt åndelige hjem, og reiser dit til individuelle retretter. Retretter der alle deltar holdes en gang for året i Norge.

Karmels Sekularorden i Norge ble formelt opprettet den 28.mai 2011.

Preses for den norske fraternitet: Gro Inger Rasmussen

E-post  gro.rasmussen@getmail.no Telefon  97656923