Ordinasjon

Til dem som måtte gå med tanker om å bli prest, diakon eller ordenssøster/ ordensbror. Kirken trenger dere!

Det mest naturlige er at du snakker om ditt kall med din åndelig veileder. Dessuten skal du vite at vår menighet ber for preste-, diakon-, og ordenskall, både for dem som forbereder seg og for dem som allerede er i tjeneste.