Forebygging av seksuelle overgrep

Kontaktpersoner

Når en kirkelig medarbeider har utført overgrep, eller det foreligger mistanke om noe slikt, har den som får kjennskap til dette, plikt til å melde fra om det. Forholdene kan være slik at den som har vært utsatt for, eller som kjenner til overgrep, ikke vil gå direkte til politi, prest eller biskop – derfor har biskopen utnevnt følgende personer i Oslo katolske bispedømme som kan kontaktes:

P. Erik Ruud, e-post: Erik.Ruud@katolsk.no, telefon: 63 81 93 76 / 47 97 58 92
Jorån Heggtveit, e-post: Joran.Heggtveit@katolsk.no, telefon: 980 63 915
p. Andreas Ruprecht (ungdomsprest), e-post: Andreas.Rupprecht@katolsk.no, telefon: 951 71 789.
Mer informasjon om kontaktpersoner finner du her på norsk, engelsk, polsk, spansk og litauisk

“Alt dere gjorde mot én av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg” Matt 25, 40

Forebygging av seksuelle overgrep

Vi forebygger overgrep ved å skape gode holdninger gjennom konkrete tiltak, som innarbeides i våre rutiner i menighetene. Det skal være åpenhet og lav terskel for å si fra om krenkelser. Det er sogneprestene og menighetsrådene som er ansvarlig for å iverksette disse. Klostre og ordner, presteseminaret, katolske skoler, Norges unge katolikker og andre katolske organisasjoner skal gjøres kjent med retningslinjene.

Kirken skal være et godt sted for alle

Vi har i Norge felles retningslinjer for alle menigheter i våre tre bispedømmer/stift. Vi skal forebygge overgrep og skape en kultur som gjør det enkelt og trygt å uttrykke bekymring for krenkelser og overgrep. Slike bekymringer skal tas på alvor. Det er viktig å være bevisst på at overgrep kan skje.

Du finner retningslinjer hernorsk engelsk, polsk, spansk og litauisk

Hvis du har flere spørsmål om forebygging av seksuelle overgrep, ta kontakt med koordinator for forebygging av seksuelle overgrep i St. Paul menighet: Ewa Bivand, E-post ewa.bivand@katolsk.no , telefon: 41663848

Mer informasjon og kursmateriell finner du her