Konfirmanter (8.-9. klasse)

Påmelding til konfirmantundervisning med oppstart høst 2022, for nye konfirmanter f. 2009:

https://forms.gle/QXqgcrKgwt4Ew5b1A

Barn som er født i 2009 ( eller eldre som ikke allerede har deltatt før) er inviterte til å delta i forberedelsene til konfirmasjon (ferming), med oppstart til høsten. Vi starter registrering av påmeldinger nå, men først rundt skolestart vil foreldre og ungdommer få en epost med oversikt over datoer og plan.

Foreldremøte: Det blir informasjonsmøte for konfirmanter og foreldre søndag 12. juni rett etter messen kl 11, dvs ca kl 12.15 i auditoriet på St Paul skole. Der kan dere få vite mer om hva katolsk konfirmasjon innebærer, få svar på det dere lurer på og levere påmeldingsskjemaet.

Forberedelsestiden går over 2 år. Her vil du gjennom undervisning, samtaler, leir og moro få anledning til å reflektere over troen på mange måter. En viktig del av opplegget er selvsagt deltagelse i messen om søndagene.

Forberedelsen til konfirmasjon består av 2 deler:

1. Søndagsmesse

Å gå til søndagsmessen er noe av det viktigste vi gjør som katolikker. Det er på denne måten vi sier JA til Jesus. Når vi mottar kommunion (nattverd), mottar vi hans gave til oss – hans egen kropp som Han gav for oss da han døde på korset. Derfor har ukentlig deltagelse i søndagsmessen alltid vært en selvfølge for alle katolikker. Under konfirmasjonsforberedelsen vil du delta regelmessig på søndagsmesser sammen med andre ungdommer, og få forklaringer og veiledning som vil hjelpe deg til å forstå hva som skjer i messen. Fra høsten av skal dere fylle ut messeskjema hver gang du går i søndagsmesse og levere dette i sakristiet. Som konfirmant må du levere et slikt skjema minst èn søndag i måneden.

2. Undervisning i fellesskap med andre ungdommer

Valget om å bli fermet er ditt.  Da må du vite hva du velger.
I konfirmantundervisningen lærer du om den katolske tro, om hva Kirken står for, og om hva det vil si å tro på Jesus Kristus og følge ham. Undervisningssamlingene er obligatoriske, og vi forventer derfor at dere prioriterer dem fremfor andre aktiviteter.  Undervisningen vil finne sted på St. Paul grunnskole (Nygårdsgt. 3) for lørdagsgruppen og på Marias Minde (Nylandsveien 31) for tirsdagsgruppen. Dere vil også få mulighet til å delta i frivillige aktiviteter sammen med konfirmanter og eldre ungdommer i ungdomslaget BUK (Bergen Unge Katolikker).

TIRSDAGER: Undervisningen finner sted 2 TIRSDAGER i måneden, kl. 17.00-19.30. Denne gruppen vil holde til på Marias Minde, Nylandsveien 31. Undervisningen for denne gruppen vil være basert på Den gode hyrde katekese, der dere jobber individuelt og i små grupper med ulike typer materiell til ulike emner.  Undervisningskvelden avsluttes med messe kl 19 på Marias Minde.

LØRDAGER: Det blir også tilbudt heldagsundervisning én lørdag i måneden (kl. 10-14.) som også inkluderer en messe.

Leir: Det blir konfirmantleir for de nye konfirmantene (både tirsdagsgruppe og lørdagsgrupe) 9-11 september 2022 på leirstedet Fjell-ly på Møvik Denne er obligatorisk og dekkes av katekesebidraget, se under.

Betaling: Katekeseavgiften er på kr 1500. Den dekker youcat og annet undervisningsmateriell og leiren. 50 kr av avgiften  går også til medlemskap i NUK ( Norges Unge Katolikker). Medlemsskapet innebærer at konfirmanten vil få tilsendt ungdomsbladet Q i posten gratis og billigere NUK-leirer, og det gir økt støtte til menighetens konfirmantarbeid.  Avgiften betales til St Paul menighet, kontonr: 3624.27.59553 ved påmelding. Husk å merke betalingen med konfirmantens navn.

Foreldreundervisning: De lørdagene det er konfirmantundervisning, vil vi arrangere en times undervisning for foreldre som en oppfriskning av katekese. Vi er også takknemlige om noen av dere vil hjelpe til med konfirmantundervisningen (eller katekese for barn). Dere kan krysse av for dette på påmeldingsskjemaet.

KONFIRMANTKATEKESE SOGN OG FJORDANE:

Påmelding:

https://forms.gle/a7j6iWV73i9Pg3oA8

Dere kan velge mellom undervisning på enten polsk eller norsk. Undervisningsgruppen på norsk vil bruke boken Youcat – ungdomskatekisme, som dere får ved oppstart sammen med en undervisningsplan. Denne gruppen blir ledet av Elisabeth Melly og skal ha samlingene på Eid èn lørdag i måneden. Der blir også messe i tilknytning til undervisningen. Undervisningsgruppen på polsk ledes av p. Zygmunt. Ta kontakt med ham for å få vite mer om du er interessert i å delta i den gruppen. zygmunt.majcher@katolsk.no

For spørsmål, kontakt:

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand katekese.bergen@katolsk.no

Tlf 55 21 59 56/50