Konfirmanter (8.-9. klasse)

Fermingsforberedelse i St. Paul menighet 2018-2019(2020)

St. Paul menighet inviterer deg til å tenke over dette sammen med andre på din alder, slik at dere våren 2018 og 2019 kan motta Fermingens sakrament.

Påmelding til undervisning

Påmelding til undervisning for 8. klasse gjøres via tilsendt påmeldingsskjema eller online her:

Ta kontakt med oss hvis barnet ditt er eldre og vil starte undervisning, så kan vi forsøke å lage et opplegg som er tilrettelagt ditt barn.

Viktig informasjon for 2018-2019

I år blir undervisningen på TIRSDAGER (annenhver) eller LØRDAGER (en gang i måneden).

Datoer for skoleåret 2018-2019

Lørdager på St Paul skole kl 11-15:

1.september, 29.september, 3.november, 1.desember, 5.januar, 2.februar, 9. Mars, 6.april, 11. Mai (obligatorisk skriftemål for 9.kl)

Tirsdager på Marias Minde kl 17-19.30

28. august, 11. september, 25. september, 16. oktober, 30. oktober, 13. november, 27. november, 11. desember, 15.jan, 29.jan, 5. febr, 19. febr, 5. mars, 19. mars, 2. april, 23. april, 7. mai (skriftemål 9. kl).

Obligatorisk øvelse før konfirmasjon 14. Mai i Johanneskirken.

18-19 mai 2019: Fermingsmesser

Fordeling av konfirmanter på de to dagene er laget og blitt sendt ut til den enkelte familie.

Konfirmanthelger 2018-2019 (obligatoriske)

Konfirmanthelg 8. kl: 17.-19. august

Konfirmanthelg 9. kl: 22.-24. mars

 

Om konfirmantundervisningen i St. Paul menighet

konf1

Forberedelsestiden går over 2 år. Her vil du gjennom undervisning, samtaler, leir og moro få anledning til å reflektere over troen på mange måter. For deg som har anledning til å følge undervisningen annenhver torsdag, blir det også mulighet til å bli kjent med ungdom som allerede er konfirmert, og som ønsker å dele av sine erfaringer, samt mulighet til å delta i annet ungdomsarbeid. En viktig del av opplegget er selvsagt deltagelse i messen om søndagene.

1. Søndagsmesse

Å gå til søndagsmessen er noe av det viktigste vi gjør som katolikker. Det er på denne måten vi sier JA til Jesus. Når vi mottar kommunion (nattverd), mottar vi hans gave til oss – hans egen kropp som Han ga for oss da han døde på korset. Derfor har ukentlig deltagelse i søndagsmessen alltid vært en selvfølge for alle katolikker. Under konfirmasjonsforberedelsen vil du delta i søndagsmesser og ungdomsmesser sammen med andre ungdommer, og få forklaringer og veiledning som vil hjelpe deg til å forstå hva som skjer i messen.

2. Undervisning

Valget om å bli fermet er ditt.  Da må du vite hva du velger.
I konfirmantundervisningen lærer du om den katolske tro, om hva Kirken står for, og om hva det vil si å tro på Jesus Kristus og følge ham. Undervisningen vil i år finne sted på St. Paul grunnskole (Nygårdsgt. 3) og på Marias Minde (Nylandsveien 31).

TIRSDAGER: Undervisningen finner sted 2 TIRSDAGER i måneden, kl. 17.00-19.30 på Marias Minde. Undervisningen for denne gruppen vil være basert på Den gode hyrde katekese, der dere jobber mer praktisk med ulike typer materiell til ulike emner.  Undervisningskvelden avsluttes med messe kl 19 i St Paul kirke.

LØRDAGER: For de som ikke kan komme på tirsdager, blir det tilbudt heldagsundervisning én lørdag i måneden (kl. 11-15.) som også inkluderer en messe. Det vil også bli servert et enkelt brødmåltid.

Det blir også konfirmantleir for 8. klasse 17-19. august 2018. Denne er obligatorisk og dekkes av katekesebidraget, se under.

 

Betaling: For å dekke utgifter ber vi om et katekesebidrag på
kr. 1200. hvert år. Dette inkluderer leiren og medlemskap i NUK.

Lurer du på noe?

Ta kontakt!

 Hilsen

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand katekese.bergen@katolsk.no