Menighetsråd

Menighetsrådet er uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar. Oppgavene er blant annet å samarbeide aktivt med prestene og diakonene i alt som fremmer katolsk menighetsliv, ha medansvar for liturgi, katekese og pastorale og praktiske oppgaver i sognet. Det skal virke for økt deltagelse i menighetens liv. Menighetsrådet har sammen med sognepresten ansvar for den økonomiske drift og forvaltningen av eiendommene som står under menighetens administrasjon.

 Følgende dokumenter kan lastes ned:

Statutter for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømmet

Menighetsrådets oppgaver i St.Paul menighet

 Menighetsrådet 2018- 2020 , konstituert 10.september 2018

Dom Alois Brodersen – sogneprest

Ewa Bivand – leder,  tlf 41663848 ewabivand@gmail.com

Nguyễn Hải Việt Thư – nestleder  tlf 41509154 vthun_@hotmail.com

Medlemmer:

Anne Samuelsen tlf. 48156117 Samuelsen.anne@gmail.com

Dorota Kliczewska, tel. 47175974   dorota.kli79@gmail.com

Krzysztof Śledzki, tlf. 96888939   ksledzio@gmail.com

Ryszard Marek Ukraiński  tlf. 46379440 mrukrainski@wp.pl

 Varamedlemmer:

Eugene Sebastian  tlf. 93458335 eu-sebas@online.no

Phan Hữu Long  tlf 97643845 Imdkfam@gmail.com

Utnevnt av sognepresten:

Stig Samnøy tlf 909 56 003 stig.samnoy@hotmal.com

Johanne Lein  tlf. 474 56 570     johanne.lein@gmail.com

Miriam Araya  tlf. 90095441 ericatbergen@gmail.com

Saúl Garcés Borques tlf. 93012552 saulgarces@gmail.com

 

Konsultative representanter for Sogn og Fjordane

Marcin Fójcik, tlf. 91790947   marcin.fojcik@hisf.no

Traute Dvergsdal.   tlf. 97164199   traute.dvergsdal@enivest.net

Malgorzata Tveit malg.tve@hotmail.com tlf 95184429

Konsultative representanter for Voss

Marisa Taylor tlf. 97734164   marisa.taylor050@gmail.com

Ewelina Wieczerzak tlf 46232240   wieczee@gmail.com