Menighetsråd

Menighetsrådet er uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar. Oppgavene er blant annet å samarbeide aktivt med prestene og diakonene i alt som fremmer katolsk menighetsliv, ha medansvar for liturgi, katekese og pastorale og praktiske oppgaver i sognet. Det skal virke for økt deltagelse i menighetens liv. Menighetsrådet har sammen med sognepresten ansvar for den økonomiske drift og forvaltningen av eiendommene som står under menighetens administrasjon.

 Følgende dokumenter kan lastes ned:

Statutter for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømmet

Menighetsrådets oppgaver i St.Paul menighet

 Menighetsrådet 2021-23  valgt 13. juni, konstituert 23.august 2021

Formann: Dom Alois Brodersen – sogneprest
Leder: Jacob Kooter Laading tlf.  902 64 073, jacob.laading@ntnu.no
Nestleder: Nguyễn văn Mến tlf. 93230556, lylymen@gmail.com

Valgte representanter
Miriam Araya tlf. 90095441, ericatbergen@gmail.com
Hege Askvik tlf. 41100566, hege@askvik.com
Phan Hữu Long tlf. 97643845, Imdkfam@gmail.com
Anne Samuelsen tlf. 48156117, Samuelsen.anne@gmail.com

Vararepresentanter:
Saúl Garcés Borques tlf. 93012552, saulgarces@gmail.com
Lea Thiambiano tlf. thileam@hotmail.fr

Utnevnt av sognepresten:
Laura Alesiene tlf. 97851532, laura.alesiene@gmail.com
Flavius Emelyanus tlf. 48435609, flavius47@hotmail.com
Piotr Józefowicz tlf. 97186314, piotr-jozefowicz@wp.pl
Anna Podlesiecka tlf. 99169796, anna.podlesiecka@gmail.com

Konsultative representanter for Sogn og Fjordane
Marcin Fójcik tlf. 91790947, marcin.fojcik@hisf.no
Traute Dvergsdal tlf. 97164199,  traute.dvergsdal@enivest.net
Malgorzata Anna Tveit tlf. 95184429,  malg.tve@hotmail.com

Konsultative representanter for Voss
Marisa Taylor tlf. 97734164,  marisa.taylor050@gmail.com
Ewelina Wieczerzak tlf. 46232240,  wieczee@gmail.com