Menighetsråd

Menighetsrådet er uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar. Oppgavene er blant annet å samarbeide aktivt med prestene og diakonene i alt som fremmer katolsk menighetsliv, ha medansvar for liturgi, katekese og pastorale og praktiske oppgaver i sognet. Det skal virke for økt deltagelse i menighetens liv. Menighetsrådet har sammen med sognepresten ansvar for den økonomiske drift og forvaltningen av eiendommene som står under menighetens administrasjon.

 Følgende dokumenter kan lastes ned:

Statutter for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømmet

Menighetsrådets oppgaver i St.Paul menighet

 Menighetsrådet 2018- 2020 – forlenget til 2021; konstituert 15.juni 2020

Formann: Dom Alois Brodersen – sogneprest

leder: Nguyễn văn Mến tlf. 93230556 lylymen@gmail.com

nestleder: Anne Samuelsen tlf. 48156117 Samuelsen.anne@gmail.com

Medlemmer og varamedlemmer:

Dorota Rzemykowska, tel. 47175974   dorota.kli79@gmail.com

Ryszard Marek Ukraiński  tlf. 46379440 mrukrainski@wp.pl

Eugene Sebastian  tlf. 93458335 eu-sebas@online.no

Phan Hữu Long  tlf 97643845 Imdkfam@gmail.com

Utnevnt av sognepresten:

Stig Samnøy tlf 909 56 003 stig.samnoy@hotmal.com

Miriam Araya  tlf. 90095441 ericatbergen@gmail.com

Saúl Garcés Borques tlf. 93012552 saulgarces@gmail.com

Hege Askvik tlf 41100566, hege@askvik.com

Jacob Kooter Laading tlf.  902 64 073  jacob.laading@ntnu.no

Luchino Larrazabal   tlf. 41251431   luchino21@yahoo.com

Konsultative representanter for Sogn og Fjordane

Marcin Fójcik tlf. 91790947   marcin.fojcik@hisf.no

Traute Dvergsdal   tlf. 97164199   traute.dvergsdal@enivest.net

Malgorzata Anna Tveit tlf. 95184429  malg.tve@hotmail.com

Konsultative representanter for Voss

Marisa Taylor tlf. 97734164   marisa.taylor050@gmail.com

Ewelina Wieczerzak tlf 46232240   wieczee@gmail.com