Den Gode Hyrde 3-6 år og 1.-3. klasse

Den Gode Hyrde katekesegode hyrde

I den gode hyrde katekese får barna hjelp til å nærme seg Gud og troen i sitt eget tempo. Barna presenteres for sentrale bibelfortellinger, innhold i messen og det liturgiske livet ved hjelp av enkelt og flott materiell som er spesielt laget til sin alder. Barna får bearbeide og arbeide med emnene på ulike måter i et tilrettelagt rom, atriet.

Katekesen bygger på pedagogikken til Maria Montessorri og er utarbeidet av den katolske italienske bibelforskeren Sofia Cavalletti og pedagogen Gianna Gobbi. Katekesen er utbredt i mange katolske menigheter over hele verden, og den er godt utprøvd over mange tiår.

Gruppe for 3-6 åringer

Her møter barna omtrent annenhver lørdag kl 13-15 i Mariparken ved Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken.

For 2019/2020 har vi to grupper.

Gruppe A møter følgende datoer:
7.sept, 21 sept, 19.okt, 9.nov, 16. nov, 30. nov, 14. des, 4. jan, 18. jan, 1. febr, 15. febr, 7. mars, 21. mars, 2. mai.

Gruppe B møter følgende datoer:

7.sept ( kl 10.30), 21. sept, (kl 10.30) 28. sept, 19.okt (kl 10.30), 2. nov, 23. nov, 7. des,11. jan , 25 jan, 8. febr, 14. mars, 28. mars, 9. mai.

Mer informasjon og påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand: katekese.bergen@katolsk.no

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553 etter at du har meldt på og fått plass i en gruppe.

Gruppe for 1.-3. klasse

Her møter barna omtrent annenhver lørdag til en samling på ca 2 timer på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken

Vi har i år 2 grupper for 1.-3. klasse.

  • Lørdager kl 10-12.30 . Datoer for denne gruppen er: 7.sept ( kl 15), 21. sept, (kl 15) 28. sept, 19.okt (kl 15), 2. nov, 23. nov, 7. des,11. jan , 25 jan, 8. febr, 14. mars, 28. mars, 9. mai
  • Lørdager kl 13-15. Datoer for denne gruppen er: 7.sept, 21 sept, 19.okt, 9.nov, 16. nov, 30. nov, 14. des, 4. jan, 18. jan, 1. febr, 15. febr, 7. mars, 21. mars, 2. mai.

Mer informasjon og påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand: katekese.bergen@katolsk.no

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553 etter at du har meldt på og fått plass i en gruppe.