Den Gode Hyrde 3-6 år og 1.-3. klasse

Den Gode Hyrde katekesegode hyrde

I den gode hyrde katekese får barna hjelp til å nærme seg Gud og troen i sitt eget tempo. Barna presenteres for sentrale bibelfortellinger, innhold i messen og det liturgiske livet ved hjelp av enkelt og flott materiell som er spesielt laget til sin alder. Barna får bearbeide og arbeide med emnene på ulike måter i et tilrettelagt rom, atriet.

Katekesen bygger på pedagogikken til Maria Montessorri og er utarbeidet av den katolske italienske bibelforskeren Sofia Cavalletti og pedagogen Gianna Gobbi. Katekesen er utbredt i mange katolske menigheter over hele verden, og den er godt utprøvd over mange tiår.

Gruppe for 3-6 åringer

Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken.

Gruppen samles omtrent annenhver lørdag kl 13-15, følgende datoer for våren 2019:

5.jan, 19.jan, 2.febr, 9. Mars, 30. Mars, 6.april, 11. mai 25. Mai

Mer informasjon og påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand: katekese.bergen@katolsk.no

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553 etter at du har meldt på og fått plass i en gruppe.

Gruppe for 1.-3. klasse

Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken

Vi har i år 2 grupper for 1.-3. klasse.

  • Annenhver torsdag kl 17-19. Datoer for denne gruppen er: 30.aug, 6.sept,27.sept, 18.okt, 8.nov, 22.nov, 6.des, 10.jan, 24.jan, 14.febr, 7.mars, 28.mars, 25.april.
  • Annenhver lørdag kl 10-13. Datoer for denne gruppen er: 25.aug, 8.sept, 20.okt, 27.okt, 10.nov, 24.nov, 8.des, 12.jan, 9.febr,16.febr, 16.mars, 23.mars.

Mer informasjon og påmelding til katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand: katekese.bergen@katolsk.no

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553 etter at du har meldt på og fått plass i en gruppe.