Den Gode Hyrde 3-6 år og 1.-3. klasse

Den Gode Hyrde katekese
gode hyrde

I den gode hyrde katekese får barna hjelp til å nærme seg Gud og troen i sitt eget tempo. Barna presenteres for sentrale bibelfortellinger, innhold i messen og det liturgiske livet ved hjelp av enkelt og flott materiell som er spesielt laget til sin alder. Barna får bearbeide og arbeide med emnene på ulike måter i et tilrettelagt rom, atriet.

Katekesen bygger på pedagogikken til Maria Montessorri og er utarbeidet av den katolske italienske bibelforskeren Sofia Cavalletti og pedagogen Gianna Gobbi. Katekesen er utbredt i mange katolske menigheter over hele verden, og den er godt utprøvd over mange tiår.

Gruppe for 3-6 åringer

Påmelding til gruppe for 3-6-åringer:

https://forms.gle/Nr2kpb3hWsfkNKWB8

Påmeldingen er stengt. Ta kontakt på epost eller tlf.

Barna møtes i grupper på ca 8 barn i opptil 2 timer. Gruppen samles omtrent annenhver uke i atriet i Mariparken i Nylandsveien 26. Datoer blir gitt etter hvert. Ny oppstart høsten 2023 I påmeldingsskjemaet vil dere finne alternative tidspunkt å velge mellom.

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553 etter at du har meldt på og fått plass i en gruppe.

Trenger du mer informasjon, kan du kontakte katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand: katekese.bergen@katolsk.no

Gruppe for 1.-3. klasse

Påmelding til gruppe for 1-3 klasse:

https://forms.gle/J4CWBu8mLoFVK9t77

Påmeldingen er stengt. Ta kontakt på epost eller tlf.

Barna i 3. klasse som skal forberede seg til å motta kommunion, har eget påmeldingsskjema til Den Gode Hyrde katekese/førstekommunion. Dette finner du under overskriften førstekommunion.

Her møter barna omtrent annenhver lørdag til en samling på ca 2 timer på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken. I påmeldingsskjemaet krysser dere av for ønsket tidspunkt: Lørdag 10-12 .30 eller 12-14.30, søndag 10-13 eller tirsd 17-19.30.

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553 etter at du har meldt på og fått plass i en gruppe.

Trenger du mer informasjon, kan du kontakte katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand: katekese.bergen@katolsk.no