Ledertrening for ungdom

Menigheten arrangerer hvert semester ledertrening for ungdom, enten som en helg eller som dagssamlinger. Ansvalige for ledertreningen er katekeseleder Reidun Jofrid Kleppestrand, reidun.jofrid.kleppestrand@katolsk.no i samarbeid med p. Erik. Ungdom som ønsker det kan få prøve seg som hjelpeledere i katekesen for barn og/eller konfirmanter. Ta kontakt om du er interessert.

Samlinger våren 2019:

Torsdag 7. mars kl 17

Torsdag 4. april kl 17