Messer i Hordaland utenfor Bergen

2019 ENDRINGER:

Messene i Norheimsund på polsk er til vanlig i Norheimsund kyrkje. med unntak av 12. oktober og 9. november, da messen er flyttet til Vikøy kyrkje.

Messer på polsk i Alversund utgår høsten 2019

Messene på filippinsk i Øygarden og Austrheim utgår fra og med mai måned.

I det alminnelige kirkeår

Voss 

Hver søndag kl. 11.00

1. søndag på polsk
2. søndag på engelsk/filippinsk
3. søndag på norsk
4. søndag på norsk eller gudstjeneste uten prest

3. lørdag kl 17.00 på polsk

 Norheimsund (Kirkevegen)

2. lørdag i måneden  kl. 17.00 på polsk