Messer i Hordaland utenfor Bergen

I det alminnelige kirkeår

Voss 

Hver søndag kl. 11.00

1. søndag på polsk
2. søndag på engelsk/filippinsk
3. søndag på norsk
4. søndag på norsk eller gudstjeneste uten prest

Lørdag før 3. søndag i måneden kl 17.00 på polsk

 Norheimsund (Kirkevegen)

Lørdag før 2. søndag i måneden  kl. 17.00 på polsk

Avlys høst 2021 pga. prestemangel