Messer i Hordaland utenfor Bergen

2019 ENDRINGER:

Messer på polsk i Alversund utgår høsten 2019

Messene på filippinsk i Øygarden og Austrheim utgår fra og med mai måned. P. Alan er kalt tilbake til Filippinene 1. mai.  Se kunngjøring fra biskop Bernt Eidsvig:

http://www.katolsk.no/nyheter/2019/03/kunngjoringer-fra-biskop-bernt-eidsvig

I det alminnelige kirkeår

Voss 

Hver søndag kl. 11.00

1. søndag på polsk
2. søndag på engelsk/filippinsk
3. søndag på norsk
4. søndag på norsk eller gudstjeneste uten prest

3. lørdag kl 17.00 på polsk

 Norheimsund (Kirkevegen)

2. lørdag i måneden  kl. 17.00 på polsk