Caritas

Caritas Bergen

Om Caritas Bergen

Caritas Bergen er den katolske kirkens hjelpeorganisasjon som tilbyr aktiviteter rettet mot medmenneskers behov for inkludering i samfunnet og arbeidslivet. Vår virksomhet drives i Bergen og omegn.

Vårt ønske er å hjelpe vanskeligstilte mennesker med å finne en lysere fremtid. I samarbeid med St. Paul menighet, Caritas Norge og et nettverk av andre frivillige organisasjoner i Bergen, vil vi bidra til å løse de sosiale utfordringene som finnes lokalt, både med et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Vi tilbyr norskopplæring på alle nivåer (A1-C1), orientering angående det norske arbeidsmarkedet, arbeidsformidling og generell informasjon om bolig, helse og sosial rett.

Norskundervisning. På vårt kontor i Sigurds gate 8 driver vi norskkurs på forskjellige nivåer. De ulike kursene er spredt utover ukedagene. For mer informasjon om tidspunkt og læreplan, vennligst besøk vår hjemmeside: caritasbergen.no

Språk-kafé Caritas inviterer til språk-kafé hver fredag mellom kl. 12.30 og 14.40 i våre lokaler i Sigurds gate 8.Uansett om du snakker flytende norsk eller holder på å lære deg norsk er du hjertelig velkommen innom for å møte andre mennesker og våre veldig hyggelige voluntører.

Strikkeklubben. Hver torsdag kl 17-19 møtes kvinner fra flere kulturer i Birgittakjelleren ved St. Paul kirke for å strikke og snakke sammen. Strikketingene gis bort til forskjellige organisasjoner for utdeling til trengende. Kontaktperson: Kari Melberg, tlf 909 33 154.

Tirsdagskaffen. Hver tirsdag etter messen i St. Paul kirke kl. 19 er det kirkekaffe i Birgittakjelleren. Det er et treffpunkt for frivillige i Caritas og andre. Kontaktperson: Anne Bryn Johansen, tlf. 473 17 020.

Styret i Caritas Bergen

Erik Andvik (styreleder)

Dom Alois Brodersen (sogneprest og fast styremedlem)

Emilie Andersen (styremedlem)

Arne Kleppestrand (styremedlem)

Kari Melberg (styremedlem)

Luchino Larrazaba (1. vara)

Giao Do (2. vara)

Vårt kontor finner du i Sigurds gate 8, 2. etasje. Vi holder åpent mandag-fredag 9:00 – 14:00. Kontakt oss på tlf 939 92 226. Daglig leder er Hroar Espeland.