Caritas

Caritas Bergen

Om Caritas Bergen

Caritas Bergen er den katolske kirkens hjelpeorganisasjon som tilbyr aktiviteter rettet mot medmenneskers behov for inkludering i samfunnet og arbeidslivet. Vår virksomhet drives i Bergen og omegn.

Vårt ønske er å hjelpe vanskeligstilte mennesker med å finne en lysere fremtid. I samarbeid med St. Paul menighet, Caritas Norge og et nettverk av andre frivillige organisasjoner i Bergen, vil vi bidra til å løse de sosiale utfordringene som finnes lokalt, både med et kortsiktig og et langsiktig perspektiv. Vi kan tilby norskopplæring på alle nivåer (A1-C1), orientering angående det norske arbeidsmarkedet, arbeidsformidling og generell informasjon om bolig, helse og sosial rett.

Norskundervisning. På vårt kontor i Sigurds gate 8 driver vi norskkurs på forskjellige nivåer. De ulike kursene er spredt utover ukedagene. For mer informasjon om tidspunkt og læreplan, vennligst besøk vår hjemmeside: caritasbergen.no

Strikkeklubben. Hver torsdag kl 17-19 møtes kvinner fra flere kulturer i Birgittakjelleren ved St. Paul kirke for å strikke og snakke sammen. Strikketingene gis bort til forskjellige organisasjoner for utdeling til trengende. Kontaktperson: Kari Melberg, tlf 909 33 154.

Vårt kontor finner du i Sigurds gate 8, 2. etasje. Vi holder åpent mandag-fredag 9:00 – 14:00. Kontakt oss på tlf. 91920202. Daglig leder er Marita Moe Sandven.

Styret i Caritas Bergen

  • Erik Andvik (styreleder)
  • Dom Alois Brodersen (sogneprest og fast styremedlem)
  • Ronny Heimli (styremedlem)
  • Arne Kleppestrand (styremedlem)
  • Kari Melberg (styremedlem)
  • Giao Do (1. vara)
  • Snorre Vange (2. vara)