Sykesalving

Sykesalving og kommunion for syke

SYKESALVING

Ved sykesalvingens sakrament viser Gud gjennom Kirkens salving sin omsorg og støtte til syke og eldre mennesker. Det er først og fremst et helbredelsessakrament. I den siste livsfasen får de troende et sakrament som lindrer og styrker dem til å kunne ta avskjed med denne verden.

De som ønsker å motta sykesalvingen – eller deres pårørende, bes kontakte presten eller sognekontoret, tlf. 55 21 59 50. Disse telefonnumrene kan gjerne gis til vakten på sykehuset eller sykehjemmet, med beskjed om å varsle presten hvis nødvendig.

SYKEKOMMUNION

Enhver som ikke kan komme til nattverd i kirken grunnet sykdom, alderdom eller lignende, kan få motta Den hellige kommunion hjemme hos seg, på aldershjem eller sykehus. Kontakt en av prestene eller diakonene på tlf. 55 21 59 50, eller Mor Teresasøstrene (Missionaries of Charity) 55 21 59 70.