Aktuelt

Erna Solberg hos Caritas Norge

Caritas Norge i samarbeid med statsministerens kontor utviklet videoer der statsminister, Erna Solberg, i samtale med Caritas generalsekretær, Marta Rubiano Skretteberg, forteller om koronasituasjonen og hva vi alle må gjøre. Filmene er en oppfordring om å bidra til smittereduksjon og…
Read more

1. søndag i advent – lystenning på Fløien

Første søndag i Advent – 29. november kl 13.15 Vår sogneprest Dom Alois holder andakten Det er tillatt med inntil 200 deltakere i friluft på Fløien, Obligatorisk påmelding med navn og telefonnummer – send mail med navn og telefonnummer til…
Read more

Kristi kongefest

Herren skal være deres hyrde og føre dem til livets kilde. Kristi Kongefest ble innført av pave Pius XI den 1. desember 1925 i encyklikaen Quas primas.. Med feiringen av Kristi Kongefest ville pave Pius XI styrke de troendes fellesskap:…
Read more

EWTN om Selja og Bergen

EWTN har laget en programserie på nett-TV om katolske kristne i Skandinavia, med innslag om bl.a. Selja og Bergen, og Caritas Bergen. Programmene sendes på det europeiske sendeskjemaet tirsdag-fredag denne uke (17.-20. november kl. 20.00-20.30 og i reprise neste morgen…
Read more

Bare spør om det: katolsk prest

Noen katolske prester har laget sin egen versjon av NRK-programmet “Ikke spør om det” og svart på en del vanskelige spørsmål. Se programmet her:

Høymesse fra St. Olav domkirke, Oslo 15. november

Det er ingen messer i St. Paul menighet denne helgen. Vi vil derfor anbefale å markere søndagen i hjemmene. Liturgi og messetekster for dagen finner du her: 33. søndag i det alminnelige kirkeår Det går også an å finne messe…
Read more

Alle skal være trygge i bønn

Tirsdag 3. november kl 17.30 møtes lederne i St. Paul menighet og Bergen moské for å vise gjensidig respekt og samhold etter at tre personer ble drept i og ved en kirke i Nice torsdag. Sammen med representanter fra 9…
Read more

En stor og levende menighet

I høstens St. Olav kirkeblad (03/2020), som har nettopp kommet i postkassa, finnes en reportasje fra Norges største katolske menighet – St. Paul. Der kan man lese et intervju med sognepresten og møte flere av menighetens medlemmer i tekst og…
Read more

Allesjelersdag 2. november

Messeintensjoner kan leveres i sakristiet i løpet av helgen og på menighetskontoret mandag mellom 10 og 16.

Biskop Bernt 15 år i Oslo

Det var nøyaktig for 15 år siden, 22. oktober 2005 at Bernt Eidsvig ble vigslet til biskop i Oslo Katolske Bispedømme. Biskop Bernt retter en takk på katolsk.no til alle troende, lekfolk og prester, i bispedømme. Se her Vi gratulerer…
Read more

Missionssøndag 18. oktober «Jeg! Send meg!» (Jes 6,8)

Verdens misjonssøndag feires i år søndag 18. oktober. Misjonssøndag ble etablert av pave Pius XI i 1926 som bønnedag for misjon og Den Pavelige Missiosvirksomhet (Missio). Vi skal be for misjonsvirksomhet og misjonærer, vi skal be for kall og nestekjærlighet, og…
Read more

Generalvikar i Trondheim Stift

Biskop Erik Varden har utnevnt Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.reg., kapellan i vår menighet og skoleprest i St. Paul gymnas, som generalvikar i Trondheim Stift. Dom Lukas har fungert som generalvikar i Trondheim Stift siden mars 2020.

R.I.P. Hildegard Misje er død

Hildegard Misje døde fredag 2.oktober. Hildegard var menighetssekretær fra 1995 – 2006 da hun ble pensjonist. Det blir requiem messe i St. Paul kirke mandag 12. oktober kl 11.00. Påmelding skjer via minneside på Solstrand begravelsesbyrå eller menighetskontoret .

Minnedag for den hellige Faustina

Mandag 5. oktober innfører Kirken en ny «valgfri minnedag» for den hellige Faustina Kowalska. Dekret om dette ble utgitt av Gudstjeneste og sakramentskongregasjonen den 18. mai 2020, på hundreårsdagen for pave Johannes Paul IIs fødsel. Dekretet kan leses på katolsk.no…
Read more

Konfirmasjon i Førde

Lørdag 26. september var det konfirmasjon av en gruppe konfirmanter i Førde bedehus. Vi takker for en fin messe og gratulerer konfirmantene og familiene deres.

Nye lesepulter på Marias Minde

Søndag 20. september ble de nye lesepultene på Marias Minde tatt i bruk. De ble velsignet av Dom Alois under høymessen. Vi har, som mange sikkert har lagt merke til, også fått nye kneleputer både på Marias Minde og i…
Read more

Konfirmasjon i Førde

Førstkommende lørdag, 26. september, klokken 12.00 blir det konfirmasjonsmesse på norsk i Førde bedehus. Det er også plass til andre enn konfirmantfamiliene. Husk å skrive deg på liste og ellers følge vanlige smittevernstiltak. Velkommen!