Aktuelt

Viktig melding fra sognepresten

Igjen er det noen bedragere som sender ut falske e-Mailer i mitt navn og ber om penger i form av gavekort. Disse meldingene er falske! Jeg ville aldri gå ut og be om penger på en slik måte. Er du…
Read more

Diakon Trym

Trym Hellevig som kommer fra vår menighet ble diakonviet i Roma onsdag 6. juli. Han skriver: ” Da var dagen kommet, og sammen med min medbror Edward Hauschild ble jeg ordinert til diakonatet av biskop Nicholas Hudson. Jeg har enda…
Read more

Selja og seljumannamesse

Det nærmer seg Seljumannamesse som som kjent feires 8. juli, her kommer mer informasjon. DAGENS PROGRAM 8. JULI • Båtavganger med Klosterbåten fra Selje kai. Båten går fra Selje til Bø (på østsiden av Selja) kl. 10.40, 11.00, 11.20 og…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. JUNI 2022

-Trym Hellevig fra St. Paul menighet, seminarist for Oslo Katolske Bispedømme, er nå ferdig med sitt studium og skal vies til diakon i Roma den 6. juli. Vi anbefaler han til deres forbønn. – Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil…
Read more

Kristi Legemsfest

Kjære menighet. Det var godt og vakkert, endelig, etter 2 års påtvunget pause, å kunne feire Kristi Legemsfest igjen. Pga. usikkerhet med været, måtte vi feire messen inne i kirken og med overføring til Krypten. Men da prosesjonen satte seg…
Read more

Tradisjonsrik prosesjon

Endelig, etter to år med pandemirestriksjoner, kunne vi samles til messe og prosesjon for å feire festen for Kristi Legeme og Blod! Det var gledelig å være alle sammen til messe i St. Paul kirke. Og å gå med Kristus…
Read more

Kristi Legemsfest endringer

Vi har gledet oss til endelig, etter to års Corona-pause, å få feire Kristi Legemsfest med prosesjon og utendørs messe på Museumsplassen. Nå ser det ut til at vi er maksimalt uheldig med været. Det ser ut til at det…
Read more

Kristi Legemsfest

Søndag den 19.6. er det Kristi Legemsfest. Dette er vår første mulighet til å virkelig samle hele menigheten etter at koronarestriksjonene ble opphevet. Vi feirer felles messe for alle på Muséplassen kl. 11 og går så i prosesjon til John…
Read more

Foreldrenettverket.no

I norske barnehager og skoler mange steder i landet blir det fokusert så mye på Pride-markeringer, radikal kjønnsideologi o.a. at katolske og andre kristne foreldre opplever det som et problem. I flere måneder har derfor en gruppe (inkl. 4 katolikker)…
Read more

Biskop Bernts 40års jubileum

 “Det gledeligste jeg har opplevd som prest er samhørigheten som utviklet seg i Bergens St. Paul menighet” – det sier biskop Bernt Eidsvig til katolsk.no i anledning 40års jubileum for prestevielsen som fant sted 20 juni 1982. Les hele intervjuet…
Read more

Ikonmalingskurs

Det blir ikonmalingskurs på Nes 15 – 20 august. Lær grunnprinsippa i denne sakrale kunstforma i Solrunn Nes sitt atelier. Ikonkunstnar Solrunn Nes underviser i tradisjonell eggtemperateknikk. Lær korleis eit ikonmotiv vert bygd opp, frå bakgrunn til dei finaste detaljar….
Read more

Økumenisk på Kristkirke-tomten

Som hvert år samlet vi oss på Kristkirke-tomten på Holmen andre pinsedag for å be sammen for vår by og for verden. Flere trossamfunn deltok og mange troende samlet seg i strålende vær. Tekster fra Skriften ble lest på forskjellige…
Read more

Konfirmasjoner

Helgen 21. og 22. mai var det tid for årets konfirmasjoner. Biskop Bernt Eidsvig fikk i år muligheten til å konfirmere etter å ha vært forhindret i to år pga koronapandemien. Det var to konfirmasjonsmesser på lørdagen og en på…
Read more

Gud signe Noregs land

Menigheten feiret grunnlovsdagen med messe i St. Paul kirke kl. 9.00. Elevene v/St. Paul skole leste bønn og bekranset graven – minnesmerket til p. Johan Stub , en bergenser, som var sogneprest i 1870.. Sammen med den tidligere sognepresten p….
Read more

Førstekommunion

Helgen 30.april og 1. mai var det tid for førstekommunion. Dette var fordelt på fire messer i løpet av helgen. Menigheten gratulerer!

Søndag 8. mai: «Den Gode Hyrde» -søndagen

Det blir salg av «Den Gode Hyrde» -lys etter messene på søndag, til inntekt for menigheten. Det blir også åpen dag i atriene for Den Gode Hyrde-katekese, på Marias Minde og i Nylandsveien 26b mellom kl 11 og 14. Her…
Read more

Mai-andakt

Pave Frans oppfordrer alle til å be Rosenkrans hver dag i mai, Maria-måneden – intensjonen for fred i Ukraina. Vi inviterer også til å holde mai-andakt hver kveld i mai. Det er gammel katolsk tradisjon å vie mai måned til…
Read more

Korenes Konsert

Lørdag 23. april kunne vi ha glede av å lytte til alle korene i St. Paul menighet: aspirantkor, barnekor, ungdomskor og St.Paul-koret. Korene presenterte et variert program under ledelse av Amund Dahlen og Dimas Martinez Dubost. For å nevne noe…
Read more