Aktuelt

Velkommen til den synodale prosess i vår menighet!

Biskopen og sognepresten har bestemt at vi gjennomfører en bred samtale om fellesskap i menigheten.  Dette er en del av pavens synodale prosess.  Nasjonale og andre grupper i menigheten vil gjennomføre samtaler den kommende tiden.  I tillegg gjennomfører menighetsrådet åpne…
Read more

Et annerledes Katolsk Forum

Vi er en multinasjonal menighet i St. Paul. Vi har mye felles, spesielt den Hellige Messe. Julen feirer vi alle i kirken, og i tillegg i hjemmene. Vi kjenner egne tradisjoner, men hvordan feirer de forskjellige gruppene sine juledager, her…
Read more

Vesper 1. desember

Det blir vesper med bønn for kall i St Paul kirke torsdag 1. desember kl 18.30

Feiring av de vietnamesiske martyrer

Lørdag 26. november ble de vietnamesiske martyrene feiret i menigheten vår. P. Tan Peter Duc Do, den vietnamesiske presten som har ansvar for vår menighet var hovedcelebrant, p. Dawid og p. Erik deltok også. Etter messen var det samling i…
Read more

P. Michel Beckers (1941-2022)

Pastor Michel Beckers mangeårig, avholdt sogneprest i St. Paul menighet døde i Gemert i Nederland den 16.11. Vi vil feire rekviemmesse for ham i St. Paul Kirke tirsdag 29.11.22 kl. 19.00. Minneord kan leses her

Arbeid mot overgrep

Vi har alle vært smertelig berørt av overgrepssakene i Kirken. Det er klokt og viktig at Kirken tar tak i dette og vil forebygge at det skjer. Ewa Bivand er prosjektleder for dette arbeidet. Hun kommer til Katolsk Forum for…
Read more

Vesper 3. november

Det blir vesper med bønn for kall i St Paul kirke torsdag 3. november kl 18.00

Verdensdagen for flyktninger og migranter 2022

Etter høymessen søndag ble verdensdagen for flyktninger og migranter markert ved kirkekaffen. Simon Reat Mar som flyktet fra Sør Sudan i 1989 fortalte om sin reise via flere land (Han var bl.a en god stund i en leir i Kenya)…
Read more

Vandring til det hellige kors kirke i Fana

Lørdag 10. september gikk vi til det Hellige kors kirke i Fana for å feire Korsets Opphøyelse Exaltatio Sanctae Crucis, som feires i Kirken 14. september. Dagen er blitt feiret siden 330-årene da den hellige Helena, keiser Konstantins mor, oppdaget…
Read more

Mor Teresamarkering på Marias Minde

3. september ble 25års jubileet for Mor Teresas himmelske fødselsdag feiret på Marias Minde. Mange deltok på dagen som ble innledet med messe i kirken. Etter messen var det både noen vitnesbyrd og en film, og det var også god…
Read more

Seminarister i St Paul

Vi har for tiden besøk fra St Eystein presteseminar. Mathias Ledum som skal være her i fire uker (til 15. september) og Nico Panlican som var på et kortere besøk. Her kommer en hilsen fra Mathias: Mitt navn er Mathias…
Read more

10 år med Gode Hyrde Katekese

Vi feirer 10 år med Den Gode Hyrde Katekese i St Paul menighet i høst. Kateketene inviterer til kirkekaffe med «Gode Hyrde-kake» etter messen søndag 21. august kl 11. Det er fortsatt mulig å melde på barn til Den Gode…
Read more

Viktig melding fra sognepresten

Igjen er det noen bedragere som sender ut falske e-Mailer i mitt navn og ber om penger i form av gavekort. Disse meldingene er falske! Jeg ville aldri gå ut og be om penger på en slik måte. Er du…
Read more

Diakon Trym

Trym Hellevig som kommer fra vår menighet ble diakonviet i Roma onsdag 6. juli. Han skriver: ” Da var dagen kommet, og sammen med min medbror Edward Hauschild ble jeg ordinert til diakonatet av biskop Nicholas Hudson. Jeg har enda…
Read more

Selja og seljumannamesse

Det nærmer seg Seljumannamesse som som kjent feires 8. juli, her kommer mer informasjon. DAGENS PROGRAM 8. JULI • Båtavganger med Klosterbåten fra Selje kai. Båten går fra Selje til Bø (på østsiden av Selja) kl. 10.40, 11.00, 11.20 og…
Read more

KUNNGJØRINGER SØNDAG 26. JUNI 2022

-Trym Hellevig fra St. Paul menighet, seminarist for Oslo Katolske Bispedømme, er nå ferdig med sitt studium og skal vies til diakon i Roma den 6. juli. Vi anbefaler han til deres forbønn. – Sommerordning på Menighetskontoret. Grunnet ferieavvikling, vil…
Read more