Aktuelt

Avlyst konsert

Orgelkonserten som skulle vært lørdag 22. januar er dessverre blitt avlyst.

Katolsk forum avlyst

På grunn av smittesituasjonen er katolsk forum som skulle vært 18. januar utsatt til senere.

Julefesten utsettes

I menighetsbladet står det at det blir julefest for familier i kirken lørdag 8. januar. Pga de gjeldende smittevernreglene, må denne festen utsettes på foreløpig ubestemt tid.

JULEHILSEN

Kjære troende. Så er det kommet, det som vi så inderlig hadde håpet at vi skulle slippe. Corona-smitten brer seg utover land og by og myndighetene strammer inn med stadig nye innskrenkninger for hva vi kan gjøre og hvor mange…
Read more

Julemesser

Jul med koronarestriksjoner Vi minner om at alle som har lyst til å delta i messene må registrere seg på forhånd på billett.katolsk.no. Ha mobil eller utskrift av kvitteringen klar når du går inn i kirken, da går det raskere,…
Read more

Julemarkedet

Lørdag 4. desember var mange av menighetens grupper i full aktivitet med å arrangere menighetens julemarked sammen. Det var salg av masse god mat fra ulike kulturer, hjemmelagde matprodukter, håndarbeid, bøker, julelys, ikoner, ved, duftende høy og melk rett fra…
Read more

Santa Barbara

Sta. Barbara-statuen som står ved inngangen til den gamle jernbanetunnelen under Møllendal mot Kronstad. Erik Holth foretok velsignelsen, og seminarist Torbjørn Holt var tilstede sammen med representanter for arbeidere og byggherre!   Her er en lenke til BRK informasjon om tunnelen….
Read more

Nytt menighetsblad

Adventsnummeret av menighetsbladet er nå på vei ut i postkassene. Dersom du savner det, kan det skyldes at du ikke er korrekt registrert. Ta kontakt med menighetskontoret! Bladet kan også leses på vår hjemmeside her.

Kurs om forebygging av seksuelle overgrep

Lørdag 20. november hadde vi en inspirerende og lærerik kursdag i St Paul menighet med tema: Forebygging av seksuelle overgrep i kirkelig arbeid. Kursleder var Ewa Bivand. Hun skal holde dette kurset i alle landets menigheter i tiden framover. Kurset…
Read more

Fagdag på Haukeland

St. Paul menighet deltok i en fagdag om tro, livssyn og flerkulturell kommunikasjon på Haukeland sykehus torsdag 19. november. Fagdagen hadde som mål å spre kunnskap om omsorg ved sykdom og livets slutt med tanken på pasienter med bakgrunn i…
Read more

Investitur

Søndag 31. oktober 2021 ble Ewa Bivand fra vår menighet investituert av biskop Eidsvig til Dame av Ridderordenen av Den Hellige Grav i Jerusalem.  Tor-Magnus Horten fra St. Olav menighet i Oslo ble investituert til ridder. Ridderordenen av Den Hellige…
Read more

FAMILIEFEST på ALLEHELGENSVIGILIE

Lørdag 30. okt, kl. 17-19. Oppmøte i kirken for bønn, samling etterpå i krypten. De som vil kan kle seg ut som en helgen eller engel. Ta med noe mat til felles i krypten, f. eks. boller, kaker, kjeks, frukt….
Read more

Alle sjelers dag

Tirsdag den 2. november er det Alle sjelers dag. Da ber Kirken for alle avdøde. Kl. 14 besøker vi gravene på Møllendal gravplass for å be for våre avdøde. Vi møtes foran gravkapellene kl. 14 og går så den vante…
Read more

Hyrdebrev om synodalitet

Den nordiske Bispekonferansen har laget et hyrdebrev om synodalitet som skulle leses opp på alle messene 17. oktober. For dem som ikke fikk vært med på messe eller vil lese det en gang til kan man lese det her. Teksten…
Read more

Julemarked

Menigheten planlegger julemarked. I år blir dette 4. desember kl. 14-17.30 Vi begynner med allsang i kirken før bodene åpnes, og dagen avsluttes med trompetkonsert. Har du noe du har lyst til å bidra med, gi beskjed til leder av…
Read more

Kirkekaffe!

Etter en lang og ufrivillig pause har vi igjen mulighet til å samles til kirkekaffe i Krypten etter messene. Etter høymessen i dag var det mange som fant veien ned hvor filippinsk gruppe kunne friste med kaffe og te, kaker,…
Read more

Arbeid mot overgrep i den katolske kirken i Norge

Oslo katolske bispedømme, Trondheim stift og Tromsø stift har laget nye retningslinjer for forebygging av overgrep og krenkelser, nytt opplæringsmateriell og er klar for å rulle ut kurs over det ganske land. – Forebygging er som brannøvelse – vi håper…
Read more