Aktuelt

Nye lesepulter på Marias Minde

Søndag 20. september ble de nye lesepultene på Marias Minde tatt i bruk. De ble velsignet av Dom Alois under høymessen. Vi har, som mange sikkert har lagt merke til, også fått nye kneleputer både på Marias Minde og i…
Read more

Konfirmasjon i Førde

Førstkommende lørdag, 26. september, klokken 12.00 blir det konfirmasjonsmesse på norsk i Førde bedehus. Det er også plass til andre enn konfirmantfamiliene. Husk å skrive deg på liste og ellers følge vanlige smittevernstiltak. Velkommen!

Bønn for Kirken og bispevielsen i Trondheim

Mandag 14. september, begynte St. Rita Radio en 40 dager lang bønn for Den katolske kirken i Norge generelt og biskop-elekt Erik Varden spesielt, melder radiopionér Pål Johannes Nes. Bønneserien består av en rosenkrans, angerbønnen og bønn til erkeengelen Mikael….
Read more

Konfirmanter 12. september

Sist lørdag mottok 38 konfirmanter fermingens sakramenter. Kommende lørdag blir det tilsvarende. Vi gratulerer familiene!

Konfirmasjonsmesser 19. september

På grunn av smittevernsreglene er det som kjent ikke så mange som kan få delta på messene. Årets konfirmasjonsmesser blir streamet her Salmer og liturgi under messen: Herre Gud, ditt dyre navn og ære (LH 310)Messe 13Min sjel lov Herren…
Read more

Pilegrimstur til det hellige kors kirke i Fana

Lørdag 12. september gikk turen til det hellige kors kirke i Fana for å feire Korsets Opphøyelse. I år valgte man å gå over Stendafjellet, litt stigning i begynnelsen, men veldig vakkert og rolig rute. Værvarsel for dagen var ikke…
Read more

Påskeplikt 2020 opphevet

På grunn av nåværende situasjon med Covid-19 ble Påskeplikten opphevet av biskop Bernt for resten av 2020. Les mer på katolsk.no Påskeplikten betyr at “Mottagelse av nattverden er ikke påkrevd annet enn én gang årlig og da helst i påsketiden”.

Pilegrimstur til det hellige kors i Fana

NB Det blir endring av ruten fra Lagunen til Stend stasjon i forhold til i fjor, i år går vi over Stendafjellet. Det blir litt mer stigning, men mye fredeligere omgivelser. Oppmøte tidspunktene blir som tidligere annonsert Lørdag 12. september…
Read more

Konfirmasjonsmesser 12. september

På grunn av smittevernsreglene er det som kjent ikke så mange som kan få delta på messene. Konfirmasjonsmessene 12. september 2020 ble streamet her og er fortsatt tilgjengelige Salmer og liturgi under messen: Herre Gud, ditt dyre navn og ære…
Read more

Messe Translatio Sunnivae

Messen ble sendt direkte 7. september og kan sees på Youtube. Salmer:LH 648 For alle helgner (NoS 268 v 1,2,-,6,5)Messe nr.: 8Graduale (kor) LH 651 SaligprisningeneAlleluia:  LH 191Etter forbønner: Aeterna Christi MuneraOffertorium: LH 788 Deg, Herre JesusCommunio: Sang ved GymnaskoretPostkommunio:…
Read more

Evangelieforklaring for barn er tilbake!

Evangelieforklaring for barn er i gang igjen.  Det er godt å kunne begynne etter en lang periode med videoopptak. På søndag 30. august var det ny barn som møtt opp med sine foreldre. Det er plass til et par til innen…
Read more

Velkommen til Sunniva Samtalen torsdag 8. september

Velkommen til Sunniva-samtalen. Den hellige Sunniva kan være en inspirasjon til kvinner også i dag; på mange og forskjellige måter. 14.00 – 16.00: Kvinner inntar leiarroller ved Helga Haugland Byfuglien, Marie Monsen og prof. Lisbeth Mikaelsson 18.00-20.00: Med kall til…
Read more

Førstekommunionsmesser

Sist helg, lørdag 29. og søndag 30. august kunne barna som forberedte seg til 1. kommunion siden i fjor høst få den store dagen! På grunn av smittevernregler var det nødvendig å dele alle barna opp i mindre grupper. Det…
Read more

Vanlig søndagsskole starter opp igjen.

Fra og med søndag 29. august starter søndagsskolen opp igjen i SFO-rommet på St Paul skole vis a vis kirken under høymessen kl 11. Det er nok med påmelding til messen.

R.I.P. søster Astrid

Sr. Astrid Merl døde i dag i søstrenes kloster på Marias Minde. Herre, gi henne den evige hvile, og la det evige lys skinne for henne. Søster Astrid ble født i 1936. Hun oppvokst i Bergen og gikk inn i kloster i 1964….
Read more

TRANSLATIO SUNNIVAE og Sunniva-festival

Mandag 7. september er det 850 år siden relikvier av helgenen den hellige Sunniva ble overført fra Selja til Bergen – «Translatio Sunniva». Vi feirer Translatio-dagen med høymesse i St. Paul kirke kl 11.00. ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN – husk…
Read more

Kurs i Den Gode Hyrde katekese for voksne

Målgruppe for kurset Dette er grunnkurset i katekesen, og fokuset er hvordan denne katekesen drives for barn i alderen 3-6 år. Målgruppe for kurset er personer  som kunne tenke seg å hjelpe til i denne katekesen i menigheten etterhvert. Kurset…
Read more

Messebok til 1. klassinger

Menigheten markerer skolestart ved å dele ut barnas messebok til alle 1.klassinger mot slutten av messen torsdag 27. august kl 19. Husk vanlig påmelding til messe. Skolestart er også fin tid å starte i katekesen.