Katolsk forum

Hva er Katolsk Forum?

 

Et samtaleforum om Kirke, kultur og samfunn. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Vi ønsker stor variasjon i tema, og håper dette gjenspeiler seg i høstens program. Møtene finner sted på St. Paul skole, i personalrommet i 2 etg. kl. 19.45.

Foredrag høsten 2018

 

18. september
Olav den Hellige: Norges evige konge

Anne-Britt Høibye

Anne-Britt Høibye er forsker, og tilhører forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen ved UiB. I menigheten kjenner mange henne kanskje først og fremst som lektor og ekstraordinær kommunionsutdeler på søndagene. I september vil hun foredra om Olav den Hellige, Norges evige konge.

 

20. november
Programmet for denne dagen er dessverre avlyst.

 

13. desember
Kan mennesket avskaffe seg selv? Et forsvar for menneskets verdighet.
Peder Solberg

For 75 år siden skrev den kristne forfatteren C.S. Lewis en liten bok som kom ut med tittelen The Abolition of Man (Avskaffelsen av mennesket). Her analyserer han kulturelle utviklingstrekk i sin samtid og spør hva mennesket, med sin stadig voksende teknologiske kompetanse, kan komme til å gjøre med seg selv i en ikke alt for fjern fremtid. Kan vi, i kampen mot våre egne begrensninger, rett og slett avskaffe mennesket slik vi kjenner det?

75 år senere er Lewis’ tanker mer aktuelle enn noensinne. I lys av populære bevegelser som transhumanisme og posthumanisme spør vi: Hva er egentlig menneskelig? Og hvordan forsvarer vi mennesket i dag?

Peder Solberg er førstelektor i teologi, religion og filosofi v/NLA Høgskolen. Han er også medredaktør for det katolske årsskriftet Segl, og prosjektleder for St. Johannes katolske bibelskole i Bergen.

 

 

Spørsmål om programmet kan rettes til Erik Andvikerik.andvik@katolsk.no