Den Gode Hyrde (4.-7. klasse)

Gode Hyrde 4.-7. klasse

I denne gruppen fortsetter vi å arbeide med Den Gode Hyrde katekese, som barna kjenner litt fra før.

Gruppen møtes lørdager  10-12.30 på Marias Minde, Nylandsveien 31. Messe kl 10. Katekese etterpå.

Datoer for skoleåret 2019-2020

7. sept, 21 sept, 19.okt, 9.nov, 16. nov, 30. nov, 14. des, 4. jan, 18. jan, 1. febr, 15. febr, 7. mars, 21. mars, 2. mai.

For mer informasjon eller påmelding, kontakt katekesekoordinator
Reidun Jofrid Kleppestrand
katekese.bergen @katolsk.no
tlf: 55 21 59 56/ 408 85 489