Den Gode Hyrde (4.-7. klasse)

Gode Hyrde 4.-7. klasse

I denne gruppen fortsetter vi å arbeide med Den Gode Hyrde katekese, som barna kjenner litt fra før.

For mer informasjon, kontakt katekesekoordinator
Reidun Jofrid Kleppestrand
katekese.bergen@katolsk.no
tlf: 55 21 59 56/ 408 85 489