Prester og ansatte

Prester

Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can.Reg. E-post: Alois.Brodersen@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen, tlf. privat 55 30 80 21 Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen Tlf. kontor 55 21 59 60, mobiltlf. 48 27 72 82. Kontortid: mandager og fredager. Les mer>>>

Kapellan Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg.  E-post:Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen tlf. privat 55 30 80 20, mobil 976 05 327 Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen Les mer>>>

Kapellan Erik Andreas Holth  Epost Erik.Andreas.Holth@katolsk.no Mobiltlf: 924 89 033 Les mer>>>

Kapellan Janusz Batko E-post: Janusz.Batko@katolsk.no Tlf.: 55 24 41 13 Mobiltlf.: 990 98 456 Les mer>>>

Kapellan Marcin Zych  
epost: Marcin.Zych@katolsk.no    mobil: 479 75 712 Les mer

Kapellan Jeyanthan Pachchek OMI epostJeyanthan.Pachchek@katolsk.no tlf 463 21 641 (mobil) les mer

Kapellan Zygmunt Majcher  Bosatt i Førde med ansvar for Sogn og Fjordane Epost: Zygmunt.Majcher@katolsk.no
Mobil: 400 36 342 les mer

Kapellan Cruf Fernandez Climaco 
Epost: Cruf.Climaco@katolsk.no Mobil:
404 09 518 Les mer

Kapellan Grzegorz Rafal Orkisz Can.Reg epost Grzegorz.Orkisz@katolsk.no mobil: 47699414 Les mer

Diakon

Diakon Henrik von Achen E-post: Henrik.Achen@katolsk.no Tlf. privat: 55 16 27 38 Tlf. arb.: 55 58 31 20 Les mer>>>

Andre ansatte

Kantor Amund Dahlen E-post: amund.dahlen@gmail.com Mob.: 922 37 635

Menighetssekretær Pål Augland Tlf: 55 21 59 50 epost: pal.augland@katolsk.no (mandag, tirsdag, torsdag, fredag)

Menighetssekretær May Bull Wingaard Tlf: 55 21 59 50 (onsdag)

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand Tlf.: 55 21 59 56 E-post: Katekese.bergen@katolsk.no

Menighetsmedarbeider Anne Samuelsen tlf 55 21 59 56, E-post anne.samuelsen@katolsk.no