Prester og ansatte

Prester

Sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen Can.Reg.
E-post: Alois.Brodersen@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen, Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen Tlf. kontor 55 21 59 60, mobiltlf. 48 27 72 82. Kontortid: mandager og fredager. Les mer>>>

Kapellan Erik Andreas Holth 
Epost Erik.Andreas.Holth@katolsk.no 
Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen, Tlf. 55 21 59 55, Mobiltlf: 924 89 033 
Les mer>>>

Kapellan Janusz Batko 
E-post: Janusz.Batko@katolsk.no 
Bolig: Nylandsveien 26, 5039 Bergen Tlf.: 55 24 41 13, Mobiltlf.: 990 98 456, Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen Tlf. kontor 55 21 59 57
Les mer>>>

Kapellan Zygmunt Majcher  Bosatt i Førde med ansvar for Sogn og Fjordane Epost: Zygmunt.Majcher@katolsk.no
Mobil: 400 36 342
les mer

Kapellan Cruf Fernandez Climaco 
Epost: Cruf.Climaco@katolsk.no
Bolig: Nylandsveien 26B, 5039 Bergen, Mobil:404 09 518, Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen
Les mer

Kapellan Grzegorz Rafal Orkisz Can.Reg
epost Grzegorz.Orkisz@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen, Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen, mobil: 47699414
Les mer

Kapellan René Beshman John Saminathar OMI 
Tamilsk sjelesørger i OKB
epost: Beshman.John@katolsk.no
Bolig/kontor: Nygårdsgaten 3, 5015 Bergen, Tlf. kontor 55 21 59 68, mobiltlf 413 48 336 , Les mer

Kapellan Dawid Banaś
epost: Dawid.Banas@katolsk.no
Bolig: Nylandsveien 26, 5039 Bergen,
mobil: 479 78 577, Kontor: Nygårdsgt. 3, 5015 Bergen,
Les mer

Øvrige prester i menigheten

Dom Lukas Stefan Lorf-Wollesen Can.Reg. 
E-post:Lukas.Lorf-Wollesen@katolsk.no Bolig: Parkveien 32, 5007 Bergen, mobil 976 05 327 Les mer>>>

P. Aage Hauken OP
Epost: Aage.Hauken@katolsk.no
Bolig: Finnesveien 55, 5704 Voss
Mobil: 928 83 039 Les mer

Diakon

Diakon Henrik von Achen E-post: Henrik.Achen@katolsk.no 
Tlf. 924 45 843
Les mer>>>

Andre ansatte

Kantor Amund Dahlen E-post: amund.dahlen@gmail.com 
Mob.: 922 37 635

Menighetssekretær Melanie Binek 
Tlf: 55 21 59 50 epost: Melanie.Binek@katolsk.no (mandag, tirsdag, torsdag, fredag)

Menighetssekretær May Bull Wingaard
Tlf: 55 21 59 50 (onsdag)

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand 
Tlf.: 55 21 59 56
E-post: Katekese.bergen@katolsk.no

Menighetsmedarbeider Anne Samuelsen 
tlf 55 21 59 56,
E-post anne.samuelsen@katolsk.no

Ewa Bivand, Koordinator for forebygging av seksuelle overgrep 
tlf 416 63 848
E-post ewa.bivand@katolsk.no