Ministranter

St. Stefanus ministrantlag

Har du lyst til å delta mer aktivt i messene? Da kan du bli ministrant. Vi har månedlige katekeser, turer til Østerrike og deltar hvert år i ministrant-NM.

Ta kontakt med våre ministrantledere Thomas Thong Nguyen tlf 40168610
epost: thomasnguyen396@gmail.com

eller Sara Tam Nguyen til 45036202 epost:  Sara_2000@live.no