Norsk gruppe

Norsk gruppe skiftet navnet til Olavgildet og utvidet sin virke – se mer om aktiviteter og statuttene  her

Anne-Britt Høibye, epost: annebritthoibye@gmail.com, tlf: 40462774

Kontakt for kirkekaffe: Kine Madtzog epost: kinemaria@gmail.com, tlf. 97114890

Kontakt for kirkevakt: Martha Enger epost: martha.enger@iko.uib.no tlf.90547643