Konfirmanter (8.-9. klasse)

Påmelding til konfirmantundervisning med oppstart høst 2020, for nye konfirmanter f. 2007:

https://forms.gle/CD1Ky3A6irUpM3KP8

Barn som er født i 2007 ( eller eldre som ikke allerede har deltatt før) er inviterte til å delta i forberedelsene til konfirmasjon (ferming), med oppstart til høsten. Vi starter registrering av påmeldinger nå, men først rundt skolestart vil foreldre og ungdommer få en epost med oversikt over datoer og hvilken gruppe ditt barn er plassert i.

Påmelding til konfirmantundervisning for nye konfirmanter i Sogn og Fjordane: https://forms.gle/WodEQESxmFvDQ6me8

Praktisk informasjon

Vanligvis pleier vi å ha et informasjonsmøte på våren. Det blir det ikke noe av i år pga smittevern-tiltakene.

Konfirmantforberedelsen starter vanligvis med leir, men pga konsekvensene av korona, får vi det ikke til i høst. Årets konfirmasjoner som skulle vært holdt i mai, blir utsatt til september. Det er derfor usikkert om vi rekker å starte undervisningsåret med dere nye før disse er blitt holdt.

Men det viktigste er at vi nå kan få registrert påmelding med kontaktopplysninger på dere som ønsker å forberede dere til konfirmasjon.

Du vil ikke få en tilbakemelding med en gang du har meldt deg på, men rundt skolestart vil du motta epost med mer informasjon med undervisningsplan med datoer.

Innholdet i konfirmasjonsforberedelsene:

Forberedelsestiden går over 2 år. Her vil du gjennom undervisning, samtaler, leir og moro få anledning til å reflektere over troen på mange måter. En viktig del av opplegget er selvsagt deltagelse i messen om søndagene.

Forberedelsen til konfirmasjon består av 2 deler:

1. Søndagsmesse

Å gå til søndagsmessen er noe av det viktigste vi gjør som katolikker. Det er på denne måten vi sier JA til Jesus. Når vi mottar kommunion (nattverd), mottar vi hans gave til oss – hans egen kropp som Han gav for oss da han døde på korset. Derfor har ukentlig deltagelse i søndagsmessen alltid vært en selvfølge for alle katolikker. Under konfirmasjonsforberedelsen vil du delta regelmessig på søndagsmesser sammen med andre ungdommer, og få forklaringer og veiledning som vil hjelpe deg til å forstå hva som skjer i messen. Fra høsten av skal dere fylle ut messeskjema hver gang du går i søndagsmesse og levere dette i sakristiet. Som konfirmant må du levere et slikt skjema minst èn søndag i måneden.

2. Undervisning og fellesskap med andre ungdommer

Valget om å bli fermet er ditt. Da må du vite hva du velger.
I konfirmantundervisningen lærer du om den katolske tro, om hva Kirken står for, og om hva det vil si å tro på Jesus Kristus og følge ham. Undervisningen vil i år finne sted på St. Paul grunnskole (Nygårdsgt. 3) og på Marias Minde (Nylandsveien 31). Vi vil også at dere skal bli kjent med andre katolske ungdommer i ungdomslaget vårt, BUK. De pleier å arrangere samlinger med aktiviteter som f.eks film, sport, ulike temaer, mat og ungdomsmesse. Som konfirmant får du invitasjon til slike samlinger, og å delta på minst èn av dem i semesteret, er en del av konfirmantopplegget.

TIRSDAGER: Undervisningen finner sted 2 TIRSDAGER i måneden, kl. 17.00-19.30. Denne gruppen vil holde til på Marias Minde. Undervisningen for denne gruppen vil være basert på Den gode hyrde katekese, der dere jobber individuelt og i små grupper med ulike typer materiell til ulike emner. Undervisningskvelden avsluttes med messe kl 19 i St Paul kirke. Vi drar sammen fra Marias Minde til St Paul kirke, men vil trenge hjelp av noen foreldre til transporten.

LØRDAGER: For de som ikke kan komme på tirsdager, blir det tilbudt heldagsundervisning én lørdag i måneden (kl. 11-15.) som også inkluderer en messe. Det vil også bli servert et enkelt brødmåltid.

Betaling: Katekeseavgiften i år uten leir er kr 350. Den betales til St Paul menighet, kontonr: 3624.27.59553. Menigheten gir medlemsskap i NUK som gave mens du er konfirmant. Det betyr at konfirmanten vil få tilsendt ungdomsbladet Q i posten gratis og billigere leirer.

Foreldre: Vi vil prøve å få i gang et undervisningstilbud til dere, som en oppfriskning av katekese. Vi er også takknemlige om noen av dere vil hjelpe til med konfirmantundervisningen (eller katekese for barn). Dere kan krysse av for dette på påmeldingsskjemaet.

For spørsmål, kontakt:

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand katekese.bergen@katolsk.no

Tlf 55 21 59 50/56