Konfirmanter (8.-9. klasse)

Påmelding til konfirmantundervisning med oppstart høst 2024, for nye konfirmanter f. 2011:

https://forms.gle/gQt5XCiuBCo2F2ed8

Barn som er født i 2011 ( eller eldre som ikke allerede har deltatt før) er inviterte til å delta i forberedelsene til konfirmasjon (ferming), med oppstart til høsten.

Informasjonsmøte med påmelding: Møtet for foreldre og konfirmanter holdes søndag 16. juni, rett etter messen kl 11,  i auditoriet på St Paul skole. Der kan dere få vite mer om hva katolsk konfirmasjon innebærer, få svar på det dere lurer på og levere påmeldingsskjemaet.

Har du gått glipp av møtet og ikke fått informasjon til sendt i posten, ta snarlig kontakt. Påmeldingsfrist: 20. Juni.

Forberedelsestiden går over 2 år. Her vil du gjennom undervisning, samtaler, leir og moro få anledning til å reflektere over troen på mange måter. En viktig del av opplegget er selvsagt deltagelse i messen om søndagene.

Forberedelsen til konfirmasjon består av 2 deler:

1. Søndagsmesse

Å gå til søndagsmessen er noe av det viktigste vi gjør som katolikker. Derfor er deltagelse i messen om søndagene en selvsagt del av forberedelsene til konfirmasjon. I messen får vi åndelig næring for vår tro, særlig gjennom kommunionen (nattverden) der vi mottar Guds store gave, Jesus Kristus selv – hans egen kropp som Han gav for oss da han døde på korset. Derfor har ukentlig deltagelse i søndagsmessen alltid vært en selvfølge for alle katolikker, og det er det Kirken uttrykker gjennom «messeplikt». Under konfirmasjonsforberedelsen vil du delta regelmessig på søndagsmesser sammen med andre ungdommer, og få forklaringer og veiledning som vil hjelpe deg til å forstå hva som skjer i messen. Fra høsten av skal dere fylle ut messeskjema hver gang du går i søndagsmesse og levere dette i sakristiet. Som konfirmant må du levere et slikt skjema minst èn søndag i måneden.

2. Undervisning i fellesskap med andre ungdommer

Valget om å bli konfirmert er ditt. Er du i tvil, vil undervisningen hjelpe deg til å få mer kunnskap og klarhet for å ta et riktig valg.
I konfirmantundervisningen lærer du om den katolske tro, om hva Kirken står for, og om hva det vil si å tro på Jesus Kristus og følge ham. Undervisningssamlingene er obligatoriske, og vi forventer derfor at dere prioriterer dem fremfor andre aktiviteter. Du kan velge å følge enten lørdagsundervisningSt. Paul grunnskole (Nygårdsgt. 3)  eller tirsdagsundervisningMarias Minde (Nylandsveien 31)

TIRSDAGER:

Undervisningen finner sted 2 TIRSDAGER i måneden, kl. 17.00-19.30. Denne gruppen vil holde til på Marias Minde, Nylandsveien 31. Undervisningen for denne gruppen vil være basert på «Den Gode Hyrde» – katekese, der dere jobber individuelt og i små grupper med ulike typer materiell til ulike emner.  Undervisningsøkten inkluderer messe på Marias Minde.

LØRDAGER:

Undervisningen finner sted én lørdag i måneden (kl. 10-14.), og inkluderer også en messe.

Leir: Det blir konfirmantleir for de nye konfirmantene (både tirsdagsgruppe og lørdagsgrupe) 30. august – 1. september 2024 på leirstedet Fjell-ly på Møvik Denne er obligatorisk og dekkes av katekesebidraget, se under. Det blir også obligatorisk leir, våren 2026, i det andre undervisningsåret.

Betaling: Katekeseavgiften er på kr 1500. Den dekker youcat og annet undervisningsmateriell og leiren. 50 kr av avgiften  går også til medlemskap i NUK ( Norges Unge Katolikker). Medlemsskapet innebærer at konfirmanten vil få tilsendt ungdomsbladet Q i posten gratis og billigere NUK-leirer, og det gir økt støtte til menighetens konfirmantarbeid.  Avgiften betales til St Paul menighet, kontonr: 3624.27.59553 ved påmelding. Husk å merke betalingen med konfirmantens navn.

Foreldreundervisning: De lørdagene det er konfirmantundervisning, vil vi arrangere en times undervisning for foreldre som en oppfriskning av katekese. Vi er også takknemlige om noen av dere vil hjelpe til med konfirmantundervisningen (eller katekese for barn). Dere kan krysse av for dette på påmeldingsskjemaet.

KONFIRMANTKATEKESE SOGN OG FJORDANE:

Påmelding: https://forms.gle/TUP7XmcLnxBFufNw5

Dere kan velge mellom undervisning på enten polsk eller norsk. Undervisningsgruppen på norsk vil bruke boken Youcat – ungdomskatekisme, som dere får ved oppstart sammen med en undervisningsplan.

Undervisningsgruppen på polsk ledes av p. Zygmunt. Ta kontakt med ham for å få vite mer om du er interessert i å delta i den gruppen. zygmunt.majcher@katolsk.no

For spørsmål, kontakt:

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand katekese.bergen@katolsk.no

Tlf 55 21 59 56/50