Konfirmanter (8.-9. klasse)

Fermingsforberedelse i St. Paul menighet 2017-2018(2019)

VIKTIG INFORMASJON til tirsdagsgruppe 9. klasse (2. forberedelsesår). Endring av datoer: Ekstra dato: 30. januar og bytte fra 6. febr til 13. febr.

St. Paul menighet inviterer deg til å tenke over dette sammen med andre på din alder, slik at dere våren 2018 og 2019 kan motta Fermingens sakrament.

Påmelding til undervisning

Påmelding til undervisning gjøres via tilsendt påmeldingsskjema eller online her:

Viktig informasjon for 2017-2018

Undervisning på LØRDAGER er på St. Paul Gymnas. For kart trykk her.
I år blir undervisningen på TIRSDAGER (annenhver) eller LØRDAGER (en gang i måneden).

For datoer se lenger ned på siden.

Dato for Konfirmasjoner i St. Paul i 2018 er lørdag 5. og søndag 6. mai kl. 14.00 i Johanneskirken.

 

konf1

Forberedelsestiden går over 2 år. Her vil du gjennom undervisning, samtaler, leir og moro få anledning til å reflektere over troen på mange måter. For deg som har anledning til å følge undervisningen annenhver torsdag, blir det også mulighet til å bli kjent med ungdom som allerede er konfirmert, og som ønsker å dele av sine erfaringer, samt mulighet til å delta i annet ungdomsarbeid. En viktig del av opplegget er selvsagt deltagelse i messen om søndagene.

1. Undervisning:

Valget om å bli fermet er ditt.  Da må du vite hva du velger.
I konfirmantundervisningen lærer du om den katolske tro, om hva Kirken står for, og om hva det vil si å tro på Jesus Kristus og følge ham.

TIRSDAGER: Undervisningen finner sted 2 TIRSDAGER i måneden, kl. 17.30-19.30St Paul grunnskole. Dette gjelder alle konfirmanter, både dem som går på St. Paul skole og de som ikke gjør det. Undervisningen for denne gruppen vil være basert på Den gode hyrde katekese. Undervisningskvelden avsluttes med messe kl 19. I forkant av alle undervisningsdagene er Krypten under kirken eller Birgittakjelleren i menigheten åpen fra kl. 15.00, for dem som måtte ønske å bli værende i byen før undervisningen. Her vil det bli servert lett mat og mulighet til å gjøre lekser, spille spill og prate med nye og gamle venner.

Datoer for skoleåret 2017/2018: OBS! Endringer i Januar og Februar 2018! 2. januar, 16. januar, 30. januar (kun 2. forberedelsesår), 6. februar (kun 1. forberedelsesår), 13. februar (kun 2. forberedelsesår), 20. februar, 6. mars, 20. mars, 10. april, 24. april, 8. mai (bare 8. klasse).

LØRDAGER: For de som ikke kan komme på torsdager, blir det tilbudt heldagsundervisning én lørdag i måneden (kl. 11-15.) med messe inkluder

Datoer skoleåret 2017/2018 2. september (9. klasse møter til undervisning, 8. klasse på helg), 21. oktober, 4. november, 2. desember, 6. januar, 10. februar, 10. mars, 7. april, 5. mai (bare 8. klasse).

2. Helg med overnatting :

En viktig del av undervisningen er konfirmanthelgene. Her kan ungdommene bli bedre kjent, samtidig som de har mulighet til å snakke med prester, kateketer og litt eldre ungdommer om deres tro i en mer uformell setting. Helgene er en obligatorisk del av undervisningen.

  1. klasse: 1.-3. september 2017
  2. klasse: 23.-25. februar 2018

konf2

3. Messe

Katolske kristne forsøker å gå til messe hver søndag. Vi ber dere som følger konfirmantfølgelsen om å levere en messelapp minst en gang i måneden. Du finner lappene bak i Kirken eller ved sideinngangen. De leveres i den grønne postkassen som henger ved utgangsdøren bak i Kirken.

Katekesebidrag på kr. 1200 sendes til konto: 3624.27.59553. Betalingsfrist er 30. august 2017.
Husk å merke giroen med konfirmantens fulle navn, klasse og «konfirmasjon». eks. (konfir mant, 8. klasse, konfirmasjon)

Lurer du på noe?

Ta kontakt!

 Hilsen

Katekesekoordinator Reidun Jofrid Kleppestrand reidunjofrid@gmail.com og Stefan Bivand stefan.bivand@katolsk.no