Konfirmanter (8.-9. klasse)

Fermingsforberedelse i St. Paul menighet 2016-2017(2018)

St. Paul menighet inviterer deg til å tenke over dette sammen med andre på din alder, slik at dere våren 2017 og 2018 kan motta Fermingens sakrament. Brev til alle født i 2003 blir sendt ut i slutten av juli 2016

Påmelding til undervisning

Hvis du ikke er meldt på og ønsker å begynne til undervisning ber vi om at du tar kontakt med oss. Vi har for øyeblikket bare ledige plasser på gruppene som går til undervisning på tirsdager for skoleåret 2016/17.

Viktig informasjon for 2016-2017

All undervisning flyttes til St. Paul Gymnas. For kart trykk her.
I år blir undervisningen på TIRSDAGER (annenhver) eller LØRDAGER (en gang i måneden).

For datoer se lenger ned på siden.

Konfirmasjoner i St. Paul i 2017 finner sted 20. og 21. mai.

Informasjon og fordeling er på vei i posten til konfirmantene.

konf1

Forberedelsestiden går over 2 år. Her vil du gjennom undervisning, samtaler, leir og moro få anledning til å reflektere over troen på mange måter. For deg som har anledning til å følge undervisningen annenhver torsdag, blir det også mulighet til å bli kjent med ungdom som allerede er konfirmert, og som ønsker å dele av sine erfaringer, samt mulighet til å delta i annet ungdomsarbeid. En viktig del av opplegget er selvsagt deltagelse i messen om søndagene.

1. Undervisning:

Valget om å bli fermet er ditt.  Da må du vite hva du velger.
I konfirmantundervisningen lærer du om den katolske tro, om hva Kirken står for, og om hva det vil si å tro på Jesus Kristus og følge ham.

TIRSDAGER: Undervisningen finner sted 2 tirsdager i måneden, kl. 17.30-19.30. Dette gjelder alle konfirmanter, både dem som går på St Paul skole og de som ikke gjør det. Vi møtes først i en større gruppe der dagens tema presenteres. Siden deler vi oss i mindre grupper og samtaler om temaet sammen med andre unge som allerede er konfirmert. Undervisningskvelden avsluttes med messe eller en andakt.

Datoer for skoleåret 2016/2017: 30. August 13. september, 27. september, 18. oktober, 1. november, 15. november, 29. november, 13. desember, 10. januar, 24. januar, 7. februar, 21. februar, 7. mars, 21. mars, 4. april, 18. april, 2. mai og 16. mai

LØRDAGER: For de som ikke kan komme på torsdager, blir det tilbudt heldagsundervisning én lørdag i måneden (kl. 11-15.) med messe inkluder

Datoer skoleåret 2016/2017 3. september (9. klasse møter til undervisning, 8. klasse på helg), 1. oktober, 5. november, 3. desember, 7. januar, 4. februar, 11. mars, 1. april, 6. mai.

2. Helg med overnatting :

En viktig del av undervisningen er konfirmanthelgene. Her kan ungdommene bli bedre kjent, samtidig som de har mulighet til å snakke med prester, kateketer og litt eldre ungdommer om deres tro i en mer uformell setting. Helgene er en obligatorisk del av undervisningen.

  1. klasse: 2.-4. september 2016
  2. klasse: 24.-26. mars 2017

konf2

3. Messe

Katolske kristne forsøker å gå til messe hver søndag. Vi ber dere som følger konfirmantfølgelsen om å levere en messelapp minst en gang i måneden. Du finner lappene bak i Kirken eller ved sideinngangen. De leveres i den grønne postkassen som henger ved utgangsdøren bak i Kirken.

Katekesebidrag på kr. 1200 sendes til konto: 3624.27.59553. Betalingsfrist er 26. august 2016.
Husk å merke giroen med konfirmantens fulle navn, klasse og «konfirmasjon». eks. (konfir mant, 8. klasse, konfirmasjon)

Lurer du på noe?

Ta kontakt!

 

Hilsen

Katekesekoordinator Stefan Bivand stefan.bivand@katolsk.no