OGŁOSZENIA PARAFIALNE niedziela 25 lutego 2018

  • Parafialne rekolekcje wielkopostne odbędą się w tym roku w klasztorze na Marias Minde w dniach 8 / 11 marca. Prowadzić je będzie marysta o.Rory Mulligan S.M. Temat rekolekcji „ Maria som forbilde for oss disipler” (*Maria jako wzór dla nas – uczniów). Zgłoszenia do 1 marca na adres bergen@katolsk.no lub do biura parafialnego. Więcej informacji na plakacie z tyłu kościoła
  • W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka wyrażony w jego Orędziu na Wielki Post zapraszamy 9 i 10 marca na „24 godziny z Panem” na Marias Minde. Całodobowa Adoracja Najświętszgo Sakramentu oraz możliwość spowiedzi. Rozpoczynamy Msza Świętą 9.03. o godz 9.00 i wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Kościół na Marias Minde będzie otwarty przez całą dobę, także w godzinach nocnych. Szczegółowy program zostanie podany na początku marca. Jednocześnie odbywały się będą na Marias Minde rekolekcje parafialne.
  • W czwartek 15 marca o godz 18.30 -20.30 zapraszamy zainteresowanych dorosłych na spotkanie informacyjne z Fosterhjemtjeneste w St.Paul skole na temat pieczy zastępczych, instytucjonalnych i rodzinnych. Udział jest niezobowiązujący. Zgłoszenia w biurze parafialnym lub na stronie internetowej.
  • Od nowego roku szkolnego otwarta zostanie Katolicka Szkoła Biblijna (katolsk bibelskole) przy klasztorze na Marias Minde. Szkoła prowadzić będzie kursy z zakresu religii katolickiej – taka wiary jak i praktyk religijnychm jak również podstawowego wykszta lcenie w zakresie katechezy dla dzieci i mlodzieży, a także ekonomii i administracji parafii. Zaintersowani proszeni są o kontakt z odpowiedzialnym za ten projekt, Pederem Solbergiem adres mailowy bibelskolen@katolsk.no. Więcej informacji na stronie internetowej parafii. Bergen.katolsk.no
  • Z tyłu kościoła wyłożozone są  „fastebøsser» skarbonki Caritasu , do których można w domu z dziećmu składać datki w ciągu Wielkego Postu.
  • Po Mszy w o godzi 11 zapraszamy na kawę do Krypty