KUNNGJØRINGER SØNDAG 18. MARS 2018

Kosciol

-Katolsk Forum inviterer til nytt foredrag på tirsdag 20. mars. “Kunstens språk i Kirken” er tema. Ikonmaler og kunsthistoriker Solrunn Nes forteller om sin utsmykning av koret i vår egen St. Paul kirke og videre om kunsten å male ikoner. Møtet er som vanlig i personalrommet på St. Paul skole kl. 19.45. Inngangspenger kr. 30.

– Bergen Unge Katolikker inviterer til filmkveld og korsvei torsdag 22. mars kl. 19.30 i Birgittakjelleren.

– Vi minner om Ekstrem korsvei, den 23. mars, som går 34 km gjennom natten, alene og i stillhet. Alle deltakere får kart og meditasjonstekst til de 14 stasjonene i Korsveien. Vi begynner med messe kl.19.00 Kontaktperson er pater Janusz. Se mer informasjon på oppslagstavlen og menighetens hjemmeside.

– Det blir tilbedelse og lovsang i kirken på lørdag 24. mars kl. 19.

-Den polske gruppen vil selge palmer utenfor inngangen før høymessen på palmesøndag. Inntekten går til Caritas Bergen.

– Natt til neste søndag (25.mars) går vi over til sommertid. Husk å stille klokkene frem én time.

————————————————————-

(I høymessen)

Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.