Den hvite søndag – den guddommelige miskunns søndag

alois-brodersen

Søndagen i dag, 2. søndag i påsketiden, kalles opprinnelig den hvite søndag. I oldkirken var dette den siste dagen da de som ble døpt påskenatt gikk med sine hvite dåpsklær til messen. Siden 2000, da pave Johannes Paul II utropte den til «Den guddommelige miskunns søndag» har denne søndagen fått et nytt navn og nytt innhold som ikke var lett å forstå med det første. Vår sogneprest Dom Alois sa følgende i dagens homilie:

«Jeg har tidligere syntes at det var vanskelig å forstå hvorfor den hellige pave Johannes Paul II for mange år siden gav denne søndagen dette nye navnet. Er ikke Guds miskunn noe som hører hjemme i fastetiden? Men litt etter litt har jeg forstått at Guds miskunn er selve grunnlaget for påsketiden. Jesus kom for å bringe Guds miskunn til verden. Ved sin død overvant Han det ondes makt, og etter Hans oppstandelse kan vi nærme oss Nådens trone, som Hebreerbrevet utrykker det, og få del i Hans nåde.»