Nytt menighetsråd er konstituert

Det nye menighetsrådet og en del av prestene våre. Johanne Lein og Krzysztof Śledzki var ikke tilstede da bildet ble tatt

Det nye menighetsrådet og en del av prestene våre. Johanne Lein og Krzysztof Śledzki var ikke tilstede da bildet ble tatt

Det gamle og det nye menighetsrådet samlet seg mandag 10. september for første møte etter sommeren. De avtroppende medlemmene fikk takk for god innsats og det nye rådet konstituerte seg og begynte arbeidet sitt. Medlemmer i det nye rådet er:

Anne Samuelsen, Dorota Kliczewska, Ewa Bivand, Krzysztof Śledzki, Ryszard Marek Ukraiński og Nguyễn Hải Việt Thư.

Vararepresentanter er Eugene Sebastian og Phan Hữu Long .

Utnevnt av sognepresten er Stig Samnøy, Johanne Lein, Miriam Araya og Saúl Garcés Borques

Ewa Bivand ble valgt til leder av rådet og representant til pastoralrådet i OKB, Nguyễn Hải Việt Thư ble valgt til nestleder.

Avtroppende menighetsrådsleder får blomster av Dom Alois

Avtroppende menighetsrådsleder får blomster av Dom Alois