Ministranter

St. Stefanus ministrantlag

Har du lyst til å delta mer aktivt i messene? Da kan du bli ministrant.

Vi har månedlige katekeser, turer til Østerrike og deltar hvert år i ministrant-NM.

Ta kontakt med våre ministrantledere Thu Nguyen tlf: 41 50 91 54 vthun_@hotmail.com