Menighetsråd

Menighetsrådet er uttrykk for legfolkets kirkelige medansvar. Oppgavene er blant annet å samarbeide aktivt med prestene og diakonene i alt som fremmer katolsk menighetsliv, ha medansvar for liturgi, katekese og pastorale og praktiske oppgaver i sognet. Det skal virke for økt deltagelse i menighetens liv. Menighetsrådet har sammen med sognepresten ansvar for den økonomiske drift og forvaltningen av eiendommene som står under menighetens administrasjon.

 Følgende dokumenter kan lastes ned:

Statutter for menighetsråd i Oslo Katolske Bispedømmet

Menighetsrådets oppgaver i St.Paul menighet

 

Menighetsråd 2016-2018  – konstituert  22.august 2016

Sogneprest Dom Alois Brodersen – formann tlf. 48277282   Alois.Brodersen@katolsk.no

Medlemmer:  

Quốc-Long Nguyễn tlf. 46504894   longquocnguyen@hotmail.com  – leder

Anne Samuelsen tlf. 48156117   Samuelsen.anne@gmail.com – sekretær

Saul Garcés Borques tlf. 93012552 saulgarces@gmail.com

Maria Cristina E. Hesjedal tlf. 91387116   mcehesjedal@gmail.com

Eugene Sebastian tlf. 93458335 eu-sebas@online.no

Krzysztof Śledzki tlf. 96888939   ksledzio@gmail.com

Varamedlemmer:

Arne Kleppestrand tlf. 41005412  arne.kleppestrand@gmail.com – nestleder

Ryszard Marek Ukraiński tlf. 46379440 mrukrainski@wp.pl

Utnevnt av sognepresten:

Johan Falkenberg tlf. 94268028   johann.falkenberg@hotmail.com

Robert Dayanandan tlf. 92084353 robertd@broadpark.no  – representant til Pastoralrådet

Nguyễn văn Mến tlf. 93230556 lylymen@yahoo.com

 Konsultative representanter for Sogn og Fjordane:

Marcin Fójcik tlf. 91790947   marcin.fojcik@hisf.no

Paweł Mielnik tlf. 94226213   mielnik.p@gmail.com

Traute Dvergsdal tlf. 97164199   traute.dvergsdal@enivest.net

Konsultative representanter for Voss:

Marisa Taylor tlf. 97734164   marisa.taylor050@gmail.com

Damian Kalawski tlf. 46364415 Damian.kalawski@gmail.com