Messetider

OBS: I ferietiden, juli og august, blir det en del innskrenkninger i messene i St. Paul kirke.

Messene søndag kl. 13 på forskjellige språk faller bort i juli og august. Unntak kan bli kunngjort innenfor de nasjonale gruppene.

Messer på fransk faller bort.

På ukedagene fortsetter messene kl. 19 som vanlig, men det blir ingen tilbedelse eller rosenkrans.

Lørdag er messen som vanlig kl. 18, enten på latin eller på norsk.

De polske messene fortsetter som vanlig.

 

Messetider i St. Paul kirke i Bergen (Bergen sentrum, Nygårdsgaten 3):

 • Søndag :
  • 09:00 Messe på norsk
  • 11:00 Høymesse på norsk
  • 13:00 varierer (utenom sommerferie):
   • 1. lørdag:  ingen messe
   • 2. søndag: Messe på vietnamesisk
   • 3. søndag: Messe på spansk
   • 4. søndag: Messe på tamilsk
  • 15:00 Messe på polsk
  • 16:30 Messe på fransk (2. søndag i måneden)
  • 18:00 Messe på engelsk
  • 19:30 Messe på polsk
 • Lørdag:
  • 1. lørdag i måneden: Messe på litauisk kl.16.00.
  • 18:00 Messe på latinsk (2. lørdag i måneden på filippinsk)
 • Mandag:
  • 11:00 Messe på norsk
  • 19:00 Messe på tamilsk
 • Tirsdag:
  • 18:00 Rosenkrans og tilbedelse (utenom juli og august)
  • 19:00 Messe på norsk
 • Onsdag:
  • 18:00 Tilbedelse
  • 19:00 Messe på vietnamesisk
 • Torsdag:
  • 19:00 Messe på norsk
 • Fredag:
  • 18:30 i tillegg:
   • I mai og oktober: Rosenkrans
   • I fastetiden: Korsvei
  • 19:00 Messe på norsk
  • ca. 19:40 Tilbedelse og skriftemål (utenom juli og august)
 • 1. fredag i måneden på polsk:

  • fra 18:00 tilbedelse og skriftemål.
  • 19:00 Messe.
 • Her finner du tekstene til den katolske messe på en rekke språk, satt i to spalter med norsk (bokmål) i venstre spalte og det andre språket i høyre spalte. Filene er i PDF-format, beregnet på nedlastning.