Den Gode Hyrde 3-6 år og 1.-3. klasse

Den Gode Hyrde katekesegode hyrde

 

I den gode hyrde katekese får barna hjelp til å nærme seg Gud og troen i sitt eget tempo. Barna presenteres for sentrale bibelfortellinger, innhold i messen og det liturgiske livet ved hjelp av enkelt og flott materiell som er spesielt laget til sin alder. Barna får bearbeide og arbeide med emnene på ulike måter i et tilrettelagt rom, atriet.

Katekesen bygger på pedagogikken til Maria Montessorri og er utarbeidet av den katolske italienske bibelforskeren Sofia Cavalletti og pedagogen Gianna Gobbi. Katekesen er utbredt i mange katolske menigheter over hele verden, og den er godt utprøvd over mange tiår.

Gruppe for 3-6 åringer

Den Gode Hyrdes førstekommunionsgruppe. Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer:

Begge gruppene har samling annenhver lørdag 13-15 på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken.

Gruppe for 1.-3. klasse

Vi har i år 2 grupper for 1.-3. klasse.

  • Annenhver torsdag kl 17-19
  • Annenhver lørdag kl 10-13

Begge gruppene har samlinger på Marias Minde, Nylandsveien 31 i Ytre Sandviken.


Praktisk informasjon

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553. Det er begrenset antall plasser. Interesserte melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjema – påmeldingsskjema kan man få ved å ta kontakt med oss: katekese.bergen@katolsk.no eller ved kontakt med med menighetskontoret. De leveres samme sted.