Den Gode Hyrde 3-6 år og 1.-3. klasse

Den Gode Hyrde katekesegode hyrde

 

I den gode hyrde katekese får barna hjelp til å nærme seg Gud og troen i sitt eget tempo. Barna presenteres for sentrale bibelfortellinger, innhold i messen og det liturgiske livet ved hjelp av enkelt og flott materiell som er spesielt laget til sin alder. Barna får bearbeide og arbeide med emnene på ulike måter i et tilrettelagt rom, atriet. Katekesen bygger på pedagogikken til Maria Montessorri og er utarbeidet av den katolske italienske bibelforskeren Sofia Cavalletti og pedagogen Gianna Gobbi. Katekesen er utbredt i mange katolske menigheter over hele verden, og den er godt utprøvd over mange tiår.

Gruppe for 3-6 åringer

Den Gode Hyrdes førstekommunionsgruppe. Her møter barna to ganger i måneden til en samling på ca 2 timer:

Vi har i år en gruppe som møter  to lørdager i måneden.  11.00-12.30.

Gruppe for 1.-3. klasse

Vi har i år 2 grupper for 1.-3. klasse. Gruppene samles annenhver fredag kl 14.30-16.30 eller annenhver lørdag 13-15 i atriet (2.klasserommet på St Paul skole). Barna som går på SFO på St Paul skole og ønsker å være med, kan vi hente der.

Fredager

18. august  1. september 15. september 29.september 20.oktober 3 november 17.november 1.desember
  1. desember
5. januar 19. januar 9. februar 16. februar 9. mars 16.mars 6. april 13. april

Lørdager

19. august 2.september 16.september 30. september 21. oktober 4. november 18. november 2. desember 16. desember
6. januar 20. januar 10. februar 17. februar 10. mars 17. mars 7. april 14. april

Praktisk informasjon

Katekesen koster 250 kr. Betal inn på kontonr 3624.27.59553. Det er begrenset antall plasser. Interesserte melder seg på ved å fylle ut påmeldingsskjema – påmeldingsskjema fins i Kirken og på menighetskontoret – og levere det på menighetskontoret, eller sende det på epost til reidunjofrid@gmail.com