Den Gode Hyrde (4.-7. klasse)

Godee Hyrde 4.-7. klassejunior

I denne gruppen fortsetter vi å arbeide med Den Gode Hyrde katekese, som barna kjenner litt fra før.

Menigheten ser det som en viktig oppgave å hjelpe foreldre og faddere på barnas videre vei som katolske kristne. Undervisningen skal hjelpe barnet i å vokse i troen på Jesus Kristus og følge ham.

Gruppen møtes annenhver lørdag kl 10-12.30 på Marias Minde, Nylandsveien 31. Messe kl 10. Katekese etterpå.

For å få en best mulig kontinuitet for barna, ønsker vi at de skal komme to ganger i måneden, men om dette blir for mye for noen familier, er det også mulig å komme èn gang i måneden. I så fall, gi meg en melding om det.

Datoer for skoleåret 2018-19:

1.sept, 15.sept, 29.sept, 3.nov, 17.nov, 1.des, 15.des, 5.jan, 19.jan, 2.febr, 9. Mars, 30. Mars, 6.april, 25. Mai

 

 

For mer informasjon eller påmelding, kontakt katekesekoordinator
Reidun Jofrid Kleppestrand
katekese.bergen @katolsk.no
tlf: 55 21 59 56/ 408 85 489