Sta Sunniva kapell på Florida

Onsdager

kl. 12.25  (På de dagene skolepresten er vekkreist vil det være rosenkransbønn i stedet)

NB. Rorate messe kl. 7.45  onsdag 30.11, 7. og 14.desember