KUNNGJØRINGER SØNDAG 4. MARS 2018

Kosciol- Det blir fasteretrett på Marias Minde 8.-11. mars ved p. Rory Mulligan. Tema: «Maria som forbilde for oss disipler». Påmelding til bergen@katolsk.no. Se oppslag for mer informasjon. Det er fremdeles ledige plasser.

– I forbindelse med fasteretretten og på oppfordring fra Pave Frans i hans fastebudskap, vil vi 9. og 10. mars holde en 24 timers vake for Herren med sakramentstilbedelse og mulighet til skriftemål. Det skjer på Marias Minde og begynner med messe den 9.3. kl. 9, med påfølgende sakramentsutstilling og tilbedelse. Vi trenger fremdeles bønnevakter til fredag formiddag. Kontakt anne.samuelsen@katolsk.no.

-I samarbeid med St. Paul menighet vil Fosterhjemstjenesten i Bergen holde et informasjonsmøte for voksne som kan være interessert i å høre mer om hva det vil si å være et fosterhjem, et familiehjem eller et beredskapshjem. Møtet finner sted torsdag 15.mars klokken 18.30–20.30 på personalrommet på St. Paul grunnskole. Du binder deg ikke til noe ved å delta på informasjonsmøtet. Påmelding på menighetskontoret.

– Til høsten åpner St Johannes katolske bibelskole på Marias Minde i Sandviken. Skolen tilbyr studier i katolsk tro og praksis, og mulighet for grunnutdannelse i barne- og ungdomskatekese, eller økonomi og menighetsadministrasjon. For mer informasjon, kontakt prosjektleder Peder Solberg.

– Vi minner om Ekstrem korsvei, den 23. mars etter kveldsmessen og går over 34 km gjennom natten. Det kommer mer informasjon om påmelding og trase på menighetens webside og bak i kirken.

—————————————————————————

(I høymessen)

-Etter høymessen kl. 11 er det kirkekaffe i Krypten. Alle er hjertelig velkommen.