Messer i Sogn og Fjordane

ENDRINGER 2018:

P Reginald har flyttet. St. Paul menighet har ennå ikke fått ny tamilsk prest. P Marek feirer de tamilske messene inntil ny prest kommer. 
Nb! messen i Nordfjordeid den 10 februar feires kl. 12.00, i Stårheim kirke (ikke kl. 17.00 slik det er når tamilsk prest kommer) 
 
St. Paul menighet får ny filippinsk prest:  P Alan Nelson Navales . Han vil feire messer i Sogn og Fjordane etter vanlig mønster i februar. 
 
Det blir ingen messer i Leirvik denne våren.
 
I FØRDE blir det messe i Prestegården 2. februar kl 19.00 og Askeonsdag kl 19.00, også i Prestegården.
 

FASTE MESSETIDER I SOGN OG FJORDANE

 

FØRDE (bedehuset)
Søndag kl. 10.00 (norsk)
Søndag kl. 12.00 (polsk)
Hver 3. søndag i mnd Engelsk/ filippinsk kl. 13.00
 
FLORØ (Florø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 15 Engelsk/ tamil 
Hver 3. søndag i mnd kl. 15
 
NORDFJORDEID (Eid kyrkje)
Lørdag kl. 15.00 (13.00 from 4/11) annenhver 2. lørdag i mnd er messen kl. 17 på engelsk/tamil
 
LOEN (Loen kyrkje)
Lørdag kl. 18.00 (16.00 fom. 4/11)
 
SOGNDAL (Fiskehytta)
2. lørdag i mnd kl. 12.30 annenhver mnd. Tamil/engelsk
3. lørdag i mnd kl. 12.30  Engelsk/filippinsk
  
VIK I SOGN (Vik kyrkje)
1. søndag i mnd kl. 17.00
 
ÅRDALSTANGEN
1. lørdag i måneden kl. 17: messe på polsk
3. søndag i måneden kl. 17: messe på polsk

 

OBS Endringer forekommer! Sjekk hjemmesiden
Mer informasjon – p.Marek Żur tlf -+47 47469946