Messer i Sogn og Fjordane

ENDRINGER:

LOEN
Ikke messe 1. april

SOGNDAL (Fiskehytta)
Messe 1. april kl. 12:30

NORDFJORDEID
Messe 1. april kl 13:00 erstattes med messe 1. april kl. 17:00 (Tamil/engelsk)
Messe 8. april er kl 13:30
Messe 24. juni er kl 15:30

FLORØ
Messe 1. april (tamil/engelsk)
Ikke messe 9. april

VIK I SOGN
Ikke messe 2. april

ÅRDALSTANGEN
Messe 6. mai er i Farnes kyrkje

MESSER I STILLE UKE OG PÅSKE

FØRDE    
Palmesøndag, 9. april
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
Skjærtorsdag, 13. april
Kl 19:00
Langfredag, 14. april
Kl 19:00
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 21:00 påskevigilie
1. påskedag, søndag 16. april
Kl 10:00 messe på norsk
Kl 12:00 messe på polsk
Kl 13.00 messe på engelsk/filippinsk
2. påskedag, mandag 17.april
Kl 10:00

NORDFJORDEID
Lørdag 8. april
Kl 13:00
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 14:00

FLORØ
Palmesøndag, 9. april
Kl 15:00
1. påskedag, søndag 16. april
Kl. 15:00

LOEN
Lørdag 8.april
Kl 16:00
Skjærtorsdag, 13.04
Kl 15:00
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 16:00

SOGNDAL
Påskeaften, lørdag 15. april
Kl 12:30 messe på engelsk/filippinsk

VIK I SOGN
2. påskedag, mandag 17.april
Kl 17:00

ÅRDALSTANGEN
1. påskedag, søndag 16. april
Kl. 15.00 messe på polsk, Årdalstangen

FLEKKE, (Naustet)
Palmesøndag, 9. april
Kl. 17:00
 

 

MESSETIDER:        
FØRDE (bedehuset)
Søndag kl. 10.00 (norsk)
Søndag kl. 12.00 (polsk)
Hver 3. søndag i mnd Engelsk/ filippinsk kl. 13.00
 
FLORØ (Florø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 15 Engelsk/ tamil
Hver 3. søndag i mnd kl. 15
 
NORDFJORDEID (Eid kyrkje)
Lørdag kl. 13, annenhver 2. lørdag i mnd er messen kl. 17 på engelsk/tamil
 
LOEN (Loen kyrkje)
Lørdag kl. 16.00
 
LEIRVIK (Bø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 17.00 (ikke desember, januar)
 
SOGNDAL (Fiskehytta)
2. lørdag i mnd kl. 12.30 annenhver mnd. Tamil/engelsk
3. lørdag i mnd kl. 12.30  Engelsk/filippinsk
 
LEIKANGER (bedehuset vis a vis kirken)
4. søndag i mnd kl. 17.00
 
VIK I SOGN (Vik kyrkje)
1. søndag i mnd kl. 17.00
 
ÅRDALSTANGEN
1. lørdag i måneden kl. 17: messe på polsk
3. søndag i måneden kl. 17: messe på polsk

 

OBS Endringer forekommer! Sjekk hjemmesiden

Mer informasjon – p.Marek Żur tlf -+47 47469946