Messer i Sogn og Fjordane

PLAN FOR JANUAR OG FEBRUAR 2019 messetider under kunngjøringen

DENNE HELGEN GÅR ALLE MESSER SOM NORMALT I SOGN OG FJORDANE. Se messeplan nederst på siden. Etter 25.1 går vi over til midlertidig plan inntil det kommer ny prest. Planen blir kanskje endret, så følg med på hjemmesiden. 

Melding til de troende i Sogn og Fjordane fra sognepresten:

Det kom som en overraskelse at P. Marek Zur skal forlate Sogn og Fjordane; han reiser tilbake til Polen den 25 januar. Vi takker P. Marek for hans trofaste tjeneste.

Inntil han reiser vil messene bli feiret som vanlig.

Biskopen har ennå ikke funnet noen ny prest som kan overta Sogn og Fjordane. Inntil det kommer ny prest, må Sogn og Fjordane betjenes fra Bergen. Det betyr at flere messer både i Sogn og Fjordane og Hordaland må avlyses fordi vi må omorganisere prestenes reiseruter. Vi prøver å ordne det slik at det blir feiret én messe per måned på de fleste messestedene. Det betyr en beklagelig nedgang i den geistlige betjening for menighetene, ikke bare i Sogn og Fjordane men også i distriktene i Hordaland. Det blir ikke lett å få det til, for vi vil ha to prester mindre enn vanlig.

Vi prøver å opprettholde katekesen i Førde, Eid og Vik, og å gjennomføre førstekommunion som planlagt.

Hvis vi lykkes med å finne vikarer for en overgangsperiode, kan situasjonen bli noe lettere, men vi vet ikke noe sikkert ennå.

Informasjon vil bli gitt og regelmessig oppdatert på St Paul menighets hjemmeside: bergen.katolsk.no/?page_id=1211

Deres sogneprest Dom Alois Arnstein Brodersen

Midlertidig plan i Sogn og Fjordane etter 25. januar:

1. lørdag i måneden: (polsk prest fra Bergen)

Årdalstangen kl 17.00 

2. helg i måneden: (P Jeyanthan) 

Lørdag: Sogndal kl. 12.00, Loen kl 16.00, Eid kl. 18.00.

Søndag: Førde kl. 10.00, Florø kl. 15.00.

3. søndag i måneden: (Polsk prest fra Bergen)

Årdalstangen kl 17.00

4. helg i måneden – katekesehelg (p Alan)

Fredag:  Førde: Konfirmantkatekese kl 17.00-19.00

Lørdag: Nordfjordeid: Katekese kl. 14.30 messe kl. 16.00.

Søndag: Førde messe kl. 10.00 kl. katekese kl. 11.00.

Vik messe kl. 17.00 katekese kl. 18.00.

 

FASTE MESSETIDER I SOGN OG FJORDANE 

Vi håper å komme tilbake til denne messeplanen så snart det kommer ny prest.

FØRDE (bedehuset)

Søndag kl. 10.00 (norsk)Søndag kl. 12.00 (polsk)

Hver 2. søndag i måneden er det Bibelmøte med bibeltime og gruppesamtaler etter messen kl 10.00
(ferie i juli)

FØRDE (prestegården)

Hver 3. søndag i mnd Engelsk/ filippinsk kl. 12.00 

Det settes også opp hverdagsmesser i prestegården på visse dager. Disse annonseres under endringer. 

 

FLORØ (Florø kyrkje)

Hver 2. søndag i mnd kl. 15 Engelsk/ tamil 

Hver 3. søndag i mnd kl. 15

 

NORDFJORDEID (Eid kyrkje)

Hver lørdag kl. 15.00 (13.00 fom. 4/11) annenhver 2. lørdag i mnd er messen kl. 18 på engelsk/tamil 

 

LOEN (Loen kyrkje)

Lørdag kl. 18.00 (16.00 fom. 4/11)

 

SOGNDAL (Fiskehytta)

  1. lørdag i mnd kl. 12.00 annenhver mnd. Tamil/engelsk

 

VIK I SOGN (Vik kyrkje)

  1. søndag i mnd kl. 17.00

 

ÅRDALSTANGEN

  1. lørdag i måneden kl. 17: messe på polsk
  2. søndag i måneden kl. 17: messe på polsk

OBS Endringer kan skje hyppig! Sjekk hjemmesiden

Mer informasjon inntil ny prest kommer:  Anne Samuelsen: anne.samuelsen@katolsk.no