Messer i Sogn og Fjordane

ENDRINGER for sommeren 2018

MANGE MESSER AVLYSES, MEN DET BLIR MESSER SOM VANLIG I:

FØRDE (bedehuset): søndag kl. 10.00 (norsk) og kl. 12.00 (polsk) p Marek
FØRDE (prestegården): Ekstra messer 15. august, Marias opptagelse i himmelen kl. 10.00 (norsk) og kl. 12.00 (polsk) p Marek

LEIKANGER: 4. søndag i mnd.  kl 17.00. p Marek

LOEN hver lørdag kl 18.00. Ekstra messe 15 august, Marias opptagelse i himmelen kl 18.00
NB Fra og med høsten blir det ingen katekese i Loen. Katekesen samles i Nordfjordeid. p Marek

NORDFJORDEID: Alle messer i Nordfjordeid er avlyst i sommer fra og med 16. juni til og med 18. August. Den 25.august er det katekese kl. 13.00 og messe kl. 15.00, som vanlig. p Marek

SOGNDAL: Messen med p Alan i juli er avlyst. Ellers blir det messe hver 3 lørdag i måneden kl 14.00

VIK: 1. søndag i måneden kl .17.00 både i juli og august. p Marek

ÅRDAL: NB første messe etter sommerferien er planlagt Lørdag 18.08, ikke søndagen. (Polsk prest fra Bergen)

KATEKESE: Det blir ingen katekese med Mor Teresasøstrene i sommer. Den starter opp igjen 25. og 26. august.

 

FASTE MESSETIDER I SOGN OG FJORDANE

FØRDE (bedehuset)
Søndag kl. 10.00 (norsk)Søndag kl. 12.00 (polsk)
Hver 2. søndag i måneden er det Bibelmøte med bibeltime og gruppesamtaler etter messen kl 10.00
(ferie i juli)
FØRDE (prestegården)
Hver 3. søndag i mnd Engelsk/ filippinsk kl. 12.00 
Det settes også opp hverdagsmesser i prestegården på visse dager. Disse annonseres under endringer. 
 
FLORØ (Florø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 15 Engelsk/ tamil (Feires midlertidig av p Marek inntil tamilsk prest ankommer.)
Hver 3. søndag i mnd kl. 15
 
NORDFJORDEID (Eid kyrkje)
Hver lørdag kl. 15.00 (13.00 fom. 4/11) annenhver 2. lørdag i mnd er messen kl. 17 på engelsk/tamil
 
LOEN (Loen kyrkje)
Lørdag kl. 18.00 (16.00 fom. 4/11)
 
SOGNDAL (Fiskehytta)
2. lørdag i mnd kl. 12.30 annenhver mnd. Tamil/engelsk : Menigheten har ennå ikke fått tamilsk prest
3. lørdag i mnd kl. 14.00  Engelsk/filippinsk
  
VIK I SOGN (Vik kyrkje)
1. søndag i mnd kl. 17.00
 
ÅRDALSTANGEN
1. lørdag i måneden kl. 17: messe på polsk
3. søndag i måneden kl. 17: messe på polsk

 

OBS Endringer forekommer! Sjekk hjemmesiden
Mer informasjon – p.Marek Żur tlf -+47 47469946