Messer i Sogn og Fjordane

ENDRINGER:

P Reginald har flyttet. St. Paul menighet har ennå ikke fått ny tamilsk prest. Det blir derfor ingen messer på tamil i Sogn og Fjordane i oktober.

 
SOGNDAL    Messen i Sogndal 14.10 er AVLYST. Neste messe er 21.10 kl  12.30 med P Johan

 
NORDFJORDEID   messe på tamil 7. oktober kl. 17.00 er AVLYST, men p Marek feirer messe kl 15.00
                                25. november er messen i Stårheim kyrkje
                                2. desember er messen i Stårheim kyrkje
 
FLORØ                   Messen 8. oktober kl 15.00 er AVLYST 
 
VIK                          5. november er messen kl 18.00
 
ÅRDALSTANGEN  Messen 7. oktober er flyttet til 30 september
                                Messen 15.oktober er flyttet til Kyrkjelydshuset                               
                                Messen 4. november er flyttet til den vesle salen i Kyrkjelydshuset
                                Messen 2. desember er flyttet til Kyrkjelydshuset
 

FASTE MESSETIDER:

FØRDE (bedehuset)
Søndag kl. 10.00 (norsk)
Søndag kl. 12.00 (polsk)
Hver 3. søndag i mnd Engelsk/ filippinsk kl. 13.00
 
FLORØ (Florø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 15 Engelsk/ tamil 
Hver 3. søndag i mnd kl. 15
 
NORDFJORDEID (Eid kyrkje)
Lørdag kl. 15.00 (13.00 from 4/11) annenhver 2. lørdag i mnd er messen kl. 17 på engelsk/tamil
 
LOEN (Loen kyrkje)
Lørdag kl. 18.00 (16.00 fom. 4/11)
 
LEIRVIK (Bø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 17.00 (ikke desember, januar)
 
SOGNDAL (Fiskehytta)
2. lørdag i mnd kl. 12.30 annenhver mnd. Tamil/engelsk
3. lørdag i mnd kl. 12.30  Engelsk/filippinsk
 
LEIKANGER (bedehuset vis a vis kirken)
4. søndag i mnd kl. 17.00
 
VIK I SOGN (Vik kyrkje)
1. søndag i mnd kl. 17.00
 
ÅRDALSTANGEN
1. lørdag i måneden kl. 17: messe på polsk
3. søndag i måneden kl. 17: messe på polsk

 

OBS Endringer forekommer! Sjekk hjemmesiden

Mer informasjon – p.Marek Żur tlf -+47 47469946