Messer i Sogn og Fjordane

ENDRINGER:

NORDFJORDEID
Messe 6. mai kl. 15:00 er avlyst
Messe 13. mai kl. 17:00 er avlyst
Messe 24. juni er kl. 15:30

SOGNDAL
Messe 20. mai kl. 12:30 er avlyst

FLEKKE (United World College)
Annonsert messe 13. mai er avlyst

ÅRDALSTANGEN
Messe 6. mai er i Farnes kyrkje

MESSETIDER:        
FØRDE (bedehuset)
Søndag kl. 10.00 (norsk)
Søndag kl. 12.00 (polsk)
Hver 3. søndag i mnd Engelsk/ filippinsk kl. 13.00
 
FLORØ (Florø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 15 Engelsk/ tamil 
Hver 3. søndag i mnd kl. 15
 
NORDFJORDEID (Eid kyrkje)
Lørdag kl. 13, annenhver 2. lørdag i mnd er messen kl. 17 på engelsk/tamil
 
LOEN (Loen kyrkje)
Lørdag kl. 16.00
 
LEIRVIK (Bø kyrkje)
Hver 2. søndag i mnd kl. 17.00 (ikke desember, januar)
 
SOGNDAL (Fiskehytta)
2. lørdag i mnd kl. 12.30 annenhver mnd. Tamil/engelsk
3. lørdag i mnd kl. 12.30  Engelsk/filippinsk
 
LEIKANGER (bedehuset vis a vis kirken)
4. søndag i mnd kl. 17.00
 
VIK I SOGN (Vik kyrkje)
1. søndag i mnd kl. 17.00
 
ÅRDALSTANGEN
1. lørdag i måneden kl. 17: messe på polsk
3. søndag i måneden kl. 17: messe på polsk

 

OBS Endringer forekommer! Sjekk hjemmesiden

Mer informasjon – p.Marek Żur tlf -+47 47469946