Messer i Hordaland utenfor Bergen

I det alminnelige kirkeår

Voss 

Hver søndag kl. 11.00

1. søndag på norsk (fra 1. september; på polsk)
2. søndag på engelsk/filippinsk
3. søndag på norsk
4. søndag på norsk

3. lørdag i måneden messe på polsk kl. 17