Messer i Hordaland

Endringer:

Nordheimsund  Det blir messe på polsk 7. oktober kl 17.00 (ikke messe 14. oktober)

Messen den 11. november kl 17.00 er AVLYST.

Voss: Lørdag 14. oktober kl. 17.00 – messe på polsk

Austrheim: Messen 22. oktober er AVLYST på grunn av annet arrangement i kyrkjelydhuset.

Messen er flyttet til 29. oktober kl 13.00

I det alminnelige kirkeår

Voss 

Hver søndag kl. 11.00

  1. søndag på polsk
  2. søndag på engelsk/filippinsk
  3. søndag på norsk
  4. søndag på norsk eller gudstjeneste uten prest

3. lørdag kl 17.00 på polsk

 Alversund

3. søndag i måneden kl.11.00 – Alversund kirke på polsk

 Norheimsund (Kirkevegen)

2. lørdag i måneden  kl. 17.00 på polsk

 Øygarden (Oen Bedehus)

4. lørdag i måneden  kl. 18.00 på engelsk/filippinsk

Austrheim (Austrheim Kyrkelyd)

4. søndag i måneden  kl 13.00 på engelsk/filippinsk