Katolsk forum

Hva er Katolsk Forum?

 

Et samtaleforum om Kirke, kultur og samfunn. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Vi ønsker stor variasjon i tema, og håper dette gjenspeiler seg i høstens program. Møtene finner sted på St. Paul skole, i personalrommet i 2 etg. kl. 19.45.

Foredrag våren 2018

 

16. januar: Panelsamtale med 4 katolikker
“Hvorfor er du katolikk? Hvordan opplever du Kirken? Hvordan utfordres du av Kirken?”

20. februar: «Bibelens språk i kvardagsspråket vårt.»
Sylfest Lomheim, språkprofessor v/Universitetet i Agder og tidligere direktør i språkrådet.

20. mars: «Kunstens språk i Kirken».
Ikonmaler og kunsthistoriker Solrun Nes forteller om sin utsmykning av koret i vår egen St. Paul kirke, og videre om kunsten å male ikoner.

17. april: «Liturgiens språk».
Sigurd Hareide, teolog og  høgskolelektor i KRLE ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Spørsmål om programmet kan rettes til Erik Andvik:erik.andvik@katolsk.no