Katolsk forum

Hva er Katolsk Forum?

 

Et samtaleforum om Kirke, kultur og samfunn. Ulike typer foredragsholdere blir invitert til å innlede til samtale. Vi ønsker stor variasjon i tema, og håper dette gjenspeiler seg i høstens program. Møtene finner sted på St. Paul skole, i personalrommet i 2 etg. kl. 19.45.

Foredrag høsten 2018

 

18. september
Olav den Hellige: Norges evige konge

Anne-Britt Høibye

Anne-Britt Høibye er forsker, og tilhører forskergruppen Antikken og den klassiske tradisjonen ved UiB. I menigheten kjenner mange henne kanskje først og fremst som lektor og ekstraordinær kommunionsutdeler på søndagene. I september vil hun foredra om Olav den Hellige, Norges evige konge.

 

20. november
Migrasjon og den katolske kirke

Marta Bivand Erdal

Med  utgangspunkt  i boken: “Migration, Transnationalism, and Catholicism:  Global perspectives” (Pasura & Erdal, 2016), vil Marta Bivand Erdal ta både et fugleperspektiv på den katolske kirke globalt og historisk, og ta for seg situasjonen i Norge i dag: Hva innebærer språklig og kulturelt mangfold for menighetene? Hva med lokaler? Hvilket språk skal katekesen for barn født i Norge være på? Og hva kan man si om en «norsk katolsk identitet»?

Marta Bivand Erdal er samfunnsgeograf og jobber som forsker ved Institutt for fredsforskning; hun er selv født i Poznań, Polen, er gift og har fire barn, og er kateket i St Hallvard menighet i Oslo.

 

13. desember
mer informasjon kommer…

Spørsmål om programmet kan rettes til Erik Andvik:erik.andvik@katolsk.no