Vår kalender

Alle messer, bønnesamlinger og all katekese i mars er avlyst av smittevernsmessige hensyn. Kirken er åpen i messetider.