Andre publikasjoner

Det er blitt laget noen brosjyrer som forteller mer om St. Paul kirke på forskjellige språk. Disse er normalt å finne i kirken og kan også leses her:

Brosjyre forside
Norsk

Polsk

Engelsk

Italiensk

Spansk