1. Kommunion

04May2019
05May2019
I Komunia Sw Bergen 2018-41Det er flere 1.kommunionsmesser 4. og 5. mai, mer informasjon blir gitt.