Julemesser

24Dec2018
01Jan2019

Julemesser på norsk i St. Paul kirke og Vår Frue Kirke på Marias Minde

Full oversikt over messer på alle språk  i Hordaland finner du på https://bergen.katolsk.no/?p=9194

24.12. Julaften

Familiemesse kl 15.00

Messe på Marias Minde kl 18.00

Midtnattsmesse kl 23.00

1. juledag

10.00 Messe på Marias Minde

11.00 Høymesse

2. Juledag

10.00 Messe på Marias Minde

11.00 Norsk messe

Søndag 30.12 – Den Hellige Familie

9.00 Norsk messe

10.00 Messe på Marias Minde

11.00 Høymesse

1.januar – 1.Nyttårsdag – Maria Guds Mor

10.00 Messe på Marias Minde

11.00 Høymesse