Askeonsdag og fastetid

Fastetiden begynner med Askeonsdag, den 6. mars. Det blir askeonsdagsmesser:

På Marias Minde kl 09.00

I St. Paul kirke på filippinsk kl. 17.00, på polsk kl. 18.00 og på norsk kl. 19.00.

Det blir korsvei på norsk i St. Paul kirke hver fredag i fasten kl. 18.30 unntatt 5. april. Det er korsvei på tamil mandager kl 18.00, på vietnamesisk onsdager kl 18.00 og på polsk fredager kl 17.30.

Fastemandat for Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift 2019 — Den katolske kirke kan du lese her