Fastetiden er begynt

 «Se, vi går opp til Jerusalem, til Frelserens kors og pine, til Lammet som ofres for verdens skyld, for syndene dine og mine

Som hvert år forenes Kirken med Jesu ørkenmysterium. Vi etterfølger Kristus som fastet i førti dager for å forberede sin gjerning. Og nå skal vi skal forberede oss i førti dager til feiring av Påske Triduum – Jesu død og Oppstandelse.

St. Paul kirke var åpen hele dagen – først med tre skole gudstjenester, for ungdomsskolen, mellomtrinnet og småskolen. Og om ettermiddagen med Askeonsdagsmesser kl. 17.00 på engelsk med p. Alan og p. Jeyanthan, kl 18.00 på polsk med p. Janusz og p. Marcin og høymesse på norsk med Dom Alois, p. Erik og diakon Henrik. Man kunne lure på om det gikk an å få selebrere tre messer med utdeling av askekors, preken og korsang i løpet av tre timer. Det gikk takket være samarbeid på tvers av språk – prestene deltok i utdeling av korset og den hellige kommunion i de messene de ikke selv feiret. Takk for det!