KUNNGJØRINGER SØNDAG 14. APRIL 2019

-Det blir ekstrakollekt ved utgangen i dag til inntekt for oppussingen.

-Messetidene i påsken er lagt ut på hjemmesiden; bergen.katolsk.no

–Det blir tilbedelse på ulike språk fra kl. 20 på Skjærtorsdag. Først norsk, så vietnamesisk, tamilsk og filippinsk. Kirken vil være åpen for alle frem til midnatt. Se oppslag for tider.

——————————————————————–

 (I høymessen) –Etter høymessen er det kirkekaffe i krypten. Alle er hjertelig velkommen.