Påskemesser i Hordaland


St. Paul kirke

Lørdag 13. april
kl. 18:00 Filippinsk messe, Palmesøndag

Søndag 14. april, Palmesøndag
kl. 09:00 Messe
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

Skjærtorsdag, 18. april
kl. 16:00 messe på vietnamesisk
kl. 17:00 Krypten, messe på filippinsk
kl. 18:00 Norsk høymesse til minne om innstiftelsen av Eukaristien
kl. 20:00- 24:00 Tilbedelse
kl. 20:00 Norsk
kl. 20:45 Vietnamesisk
kl. 21:30 Tamilsk
kl. 22:15 Filippinsk

Langfredag, 19. april
Kl. 9:00 Tamilsk korsvei
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
kl. 17:00 Vietnamesisk korsvei
kl. 18:00 Filippinsk/engelsk korsvei

Påskeaften, lørdag, 20. april
kl. 09:00 – 12:30 Velsignelse av påskematen (hver halvtime) (Polsk)
kl. 18:00 Vietnamesisk påskevigil
kl. 22:00 Påskenattsliturgi

1.Påskedag, søndag 21. april
kl. 9:30 messe på polsk
kl. 11:00 Høymesse
kl. 13:00 messe på vietnamesisk
kl. 15:00 messe på polsk
kl. 16.30 messe på tamilsk
kl. 18:00 messe på engelsk
kl. 19:30 messe på polsk

2. Påskedag, mandag 22. april
Ingen messe kl. 9:00.
kl. 11:00 messe på norsk
kl. 12:30 messe på litauisk
kl. 15.00 messe på polsk
kl. 18:00 messe på tamilsk


Marias Minde

Palmesøndag, 14. april
kl.10:00 Høymesse
kl. 12:00 messe på polsk
Skjærtorsdag, 18. april
kl. 15:30 messe på tamil
kl. 18:00 Norsk messe til minne om innstiftelsen av Eukaristien
Langfredag, 19. april
kl. 15:00 Langfredagsgudstjeneste
Påskeaften, lørdag, 20. april
kl. 18:00 Påskevigil på norsk
1. Påskedag, søndag, 21. april
kl. 10:00 Norsk høymesse
2. Påskedag, mandag, 22. april
kl. 10:00 messe på norsk
kl. 12:00 messe på polsk

Messer på polsk/ Msze Święte PO POLSKU

Messer på polsk i Bergen i Påskens hellige
Triduum (Skjærtorsdag, Langfredag og Påske-
aften) feires i år i Nykirken.(adr Strandgt. 197B)
Skjærtorsdag, 18. april: kl. 19.00 Polsk messe og Oljebergandakt
Langfredag, 19 april; kl. 16.00 Polsk langfredags-liturgi
Påskeaften, 20. april: kl. 20.00 Polsk påskevigil

Msze Święte i nabożeństwa w języku polskim w czasie Triduum Paschalnego (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wigilia Paschalna) odprawiane będą w tym roku w Nykirken (adres Strandgaten 197B)

Wielki Czwartek 18 kwietnia: godz 19.00 Msza Święta i Czuwanie przed Najświętszym Sakramentem.
Wielki Piątek 19 kwietnia: godz 16.00 Liturgia Męki Pańskiej
Wigilia Paschalna 20 kwietnia godz 20.00

Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę jak zwykle w kościele Św. Pawła:
co pół godziny o 09:00, 10.00, 10.30, 11.30 i 12.00

Więcej informacji w języku polskim znadziesz na http://www.bergenpol.com/


St. Olavs kapell på Voss

Palmesøndag, den 14. april
kl. 11:00 norsk messe
Skjærtorsdag, 18. april
Kl. 18.00 norsk messe
Lørdag, den 20. april
Kl. 11:00 velsignelse av påskemat + skriftemål, polsk
Påskedag, søndag 21. april
Kl. 11:00 messe – norsk

For påskemesser i Sogn og Fjordane; se på denne siden:
https://bergen.katolsk.no/?page_id=1211